เลวีนิติ 9

1ณ วันที่แปด โมเสสก็เรียกอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขา รวมทั้งพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล 2ท่านกล่าวแก่อาโรนว่า "จงนำลูกโคตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว ทั้งสองอย่างนี้อย่าให้มีตำหนิ จงถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์ 3และกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า 'จงเอาแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป ลูกโคตัวหนึ่งกับลูกแกะตัวหนึ่ง ให้ทั้งสองนี้มีอายุหนึ่งปี ปราศจากตำหนิ เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 4เอาโคผู้ตัวหนึ่งและแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นศานติบูชา ถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์ พร้อมธัญบูชาเคล้าน้ำมัน เพราะพระยาห์เวห์จะทรงปรากฏแก่ท่านในวันนี้'~" 5เขาทั้งหลายก็นำสิ่งที่โมเสสบัญชานั้นมายังเต็นท์นัดพบ และชุมนุมชนทั้งหมดก็เข้ามาใกล้ ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 6โมเสสกล่าวว่า "นี่เป็นสิ่งซึ่งพระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายทำ และพระรัศมีของพระยาห์เวห์จะปรากฏแก่ท่านทั้งหลาย" 7โมเสสจึงสั่งอาโรนว่า "จงเข้าไปใกล้แท่นบูชา ถวายเครื่องบูชาลบล้างบาป และเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของท่าน เพื่อลบล้างบาปสำหรับตัวท่านและสำหรับประชาชน จงนำเครื่องถวายบูชาสำหรับประชาชนมา ลบล้างบาปของเขาทั้งหลาย ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา" 8อาโรนจึงเข้าไปที่แท่นบูชา ฆ่าลูกโคซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อตัวท่านเอง 9บรรดาบุตรของอาโรนก็นำเลือดมาให้ท่าน ท่านก็เอานิ้วจุ่มเลือดไปเจิมเชิงงอนของแท่นบูชา และเทเลือดลงที่ฐานของแท่น 10ส่วนไขมันและไตกับไขจากตับ จากเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้นท่านเผาเสียบนแท่น ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 11ท่านก็เผาเนื้อและหนังเสียด้วยไฟที่นอกค่าย 12ท่านฆ่าสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว แล้วบรรดาบุตรของอาโรนก็นำเลือดมาให้ท่าน ท่านจึงเอาเลือดนั้นประพรมที่แท่น และทุกด้านของแท่น 13และบรรดาบุตรของอาโรนก็ส่งเครื่องบูชาเผาทั้งตัวให้ท่านทีละท่อนพร้อมกับหัว ท่านก็เผาสิ่งเหล่านี้บนแท่น 14ท่านจึงล้างเครื่องในและขาสัตว์ เผาบนเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่แท่นบูชา 15แล้วอาโรนก็นำเครื่องบูชาสำหรับประชาชนมาถวาย ท่านนำแพะซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อประชาชนมา ฆ่าเสียเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป เหมือนสัตว์ตัวแรก 16ท่านก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว และถวายตามข้อกำหนด 17ท่านก็ถวายธัญบูชาโดยหยิบมากำมือหนึ่งเผาเสียบนแท่นบูชา นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวประจำเวลาเช้า 18ท่านฆ่าโคผู้และแกะผู้เป็นศานติบูชาสำหรับประชาชน บรรดาบุตรของอาโรนนำเลือดมาให้อาโรน อาโรนก็เอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและทุกด้านของแท่น 19แต่ไขมันของโคและไขมันของแกะ กับหางอ้วนใหญ่ และไขมันที่หุ้มเครื่องใน และไตกับไขของตับ 20เขาทั้งหลายวางไว้บนเนื้ออก และอาโรนก็เผาไขมันเสียบนแท่น 21ส่วนเนื้ออกและเนื้อขาขวานั้น อาโรนโบกถวายแด่พระยาห์เวห์ ดังที่โมเสสบัญชาไว้ 22แล้วอาโรนยกมือขึ้นอวยพรประชาชน และลงมาจากการถวายเครื่องบูชาลบล้างบาป เครื่องบูชาเผาทั้งตัวและศานติบูชา 23โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปในเต็นท์นัดพบ เมื่อท่านทั้งสองออกมา ก็อวยพรประชาชน และพระรัศมีของพระยาห์เวห์ ก็ปรากฏแก่ประชาชนทั้งหมด 24เปลวเพลิงจากพระยาห์เวห์พลุ่งออกมาเผาเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและไขมันซึ่งอยู่บนแท่น เมื่อประชาชนทั้งหลายเห็นก็โห่ร้องและซบหน้าลง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\