มีคาห์ 5

1โอ บุตรีแห่งกองทัพเอ๋ย บัดนี้เจ้าจงระดมไพร่พล ศัตรูมาล้อมพวกเราไว้ เขาจะเอากระบองตีแก้ม ของผู้ปกครองอิสราเอล 2แต่เจ้า เบธเลเฮม เอฟราธาห์ ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้า จะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล เทือกเถาเหล่ากอของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล 3ดังนั้น พระองค์จะทรงละทิ้งพวกเขา จนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บครรภ์จะคลอดบุตร แล้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับมา ยังคนอิสราเอล 4และท่านจะยืนมั่น และจะเลี้ยงฝูงแกะของท่านด้วยพระกำลังของพระยาห์เวห์ ด้วยความยิ่งใหญ่แห่งพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และเขาทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้ เพราะบัดนี้ท่านจะเป็นใหญ่ จนสุดปลายพิภพ 5นี่จะเป็นสันติสุข เมื่อคนอัสซีเรียจะยกเข้ามาในแผ่นดินของเรา และเมื่อเขาจะเหยียบย่ำเวียงวังทั้งหลายของเรา เราจะยกผู้เลี้ยงแกะเจ็ดคน และเจ้านายแปดคนมาต่อต้านเขา 6เขาทั้งหลายจะปกครองแผ่นดินอัสซีเรียด้วยดาบ และแผ่นดินนิมโรดที่บรรดาทางเข้าเมือง และท่านจะช่วยกู้พวกเราให้พ้นจากคนอัสซีเรีย เมื่อพวกเขายกรุกล้ำแผ่นดินของพวกเรา และเหยียบย่ำอาณาเขตของพวกเรา 7แล้วคนที่เหลืออยู่ของยาโคบ จะอยู่ท่ามกลางชนชาติมากมาย เหมือนน้ำค้างจากพระยาห์เวห์ เหมือนห่าฝนที่ตกบนหญ้า ซึ่งไม่รอคอยมนุษย์ หรือคอยเหล่าบุตรของมนุษย์ 8และคนที่เหลืออยู่ของยาโคบ จะอยู่ท่ามกลางประชาชาติ ท่ามกลางชนชาติมากมาย ดังสิงห์อยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์ป่า ดังสิงห์หนุ่มอยู่ท่ามกลางฝูงแพะแกะ ซึ่งเมื่อมันผ่านไป มันก็เหยียบย่ำ และฉีกเสีย ไม่มีใครช่วยกู้ได้ 9เจ้าจะยกมือขึ้นสู้บรรดาคู่อริของเจ้า และศัตรูทั้งสิ้นของเจ้าจะถูกกำจัด 10พระยาห์เวห์ตรัสว่า แล้วในวันนั้น เราจะกำจัดม้าของเจ้าให้หมดไปจากท่ามกลางเจ้า และจะทำลายรถรบของเจ้า 11และเราจะกำจัดเมืองให้หมดไปจากแผ่นดินของเจ้า และโค่นที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าทั้งสิ้น 12เราจะกำจัดวิทยาคมให้หมดไปจากมือของเจ้า และเจ้าจะไม่มีหมอดูอีกต่อไป 13เราจะกำจัดรูปเคารพของเจ้าเสีย และทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์จากท่ามกลางเจ้า เจ้าจะมิได้กราบลง ต่อผลงานที่มือของเจ้าประดิษฐ์ขึ้นอีกต่อไป 14เราจะถอนบรรดาเสาอาเช-ราห์ของเจ้าเสียจากท่ามกลางเจ้า และจะทำลายเมืองต่างๆ ของเจ้าเสีย 15เราจะแก้แค้นด้วยความโกรธและความกริ้ว ต่อบรรดาประชาชาติซึ่งไม่เชื่อฟัง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\