นาฮูม 1

1ครุวาทเกี่ยวกับกรุงนีนะเวห์ หนังสือเกี่ยวกับนิมิตของนาฮูมชาวบ้านเอลโขช 2พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้หวงแหนและแก้แค้น พระยาห์เวห์ทรงแก้แค้นและทรงพระพิโรธ พระยาห์เวห์ทรงแก้แค้นคู่อริของพระองค์ และทรงเก็บความโกรธไว้ให้ศัตรูของพระองค์ 3พระยาห์เวห์กริ้วช้า และทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง พระยาห์เวห์จะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวล พระมรรคาของพระองค์อยู่ในพายุหมุนและพายุ และเมฆเป็นผงคลีแห่งพระบาทของพระองค์ 4พระองค์ทรงห้ามทะเล ทรงให้มันเหือดหาย ทรงให้แม่น้ำทั้งหลายแห้งไป บาชานกับคารเมลก็เหี่ยว และแขนงอ่อนๆ ของเลบานอนก็เฉาไป 5ภูเขาทั้งหลายสั่นสะเทือนเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และบรรดาเนินเขาก็หลอมละลายไป แผ่นดินก็สั่นสะท้านเฉพาะพระพักตร์พระองค์ เออ ทั้งโลกและทุกคนที่อยู่ในโลกด้วย 6ใครจะต้านทานพระพิโรธของพระองค์ได้? ใครจะทนความร้อนแรงแห่งความกริ้วของพระองค์ได้? พระพิโรธของพระองค์พลุ่งออกมาอย่างกับไฟ โดยพระองค์ ศิลาก็แตก 7พระยาห์เวห์ประเสริฐ ทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งในวันยากลำบาก พระองค์เอาพระทัยใส่ผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์ 8ด้วยน้ำท่วมหลาก พระองค์จะทรงทำลายศัตรูของพระองค์ให้ย่อยยับไป และจะทรงไล่ศัตรูของพระองค์เข้าไปในความมืด 9พวกเจ้าคิดอุบายอันใดต่อสู้พระยาห์เวห์? พระองค์จะทรงทำลายให้ย่อยยับไป ความทุกข์ยากจะไม่โผล่ขึ้นเป็นครั้งที่สอง 10พวกเขาเหมือนพงหนามที่เกี่ยวกันยุ่ง และเหมือนคนเมาเหล้า พวกเขาจะถูกเผาผลาญสิ้นเหมือนตอข้าวที่แห้งผาก 11มีผู้หนึ่งมาจากเจ้า ที่คิดอุบายชั่วร้ายต่อพระยาห์เวห์ และแนะนำการอธรรม 12พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "แม้พวกนั้นจะแข็งแรงและมีจำนวนมากมายด้วย เขาก็จะถูกตัดขาดและล่วงไป แม้ว่าเราให้เจ้าทุกข์ใจ แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ใจอีกต่อไป 13บัดนี้ เราจะทำลายแอกของเขาเสียจากเจ้า และจะหักโซ่ตรวนที่ล่ามเจ้าเสีย" 14พระยาห์เวห์ตรัสบัญชาเรื่องเจ้าว่า "ชื่อของเจ้าจะไม่ถูกหว่านให้แพร่หลายอีกต่อไป เราจะกำจัดรูปสลักและรูปหล่อโลหะ จากวิหารแห่งพระของเจ้า เราจะขุดหลุมศพให้เจ้า เพราะเจ้าต่ำช้า" 15ดูเถิด เท้าของผู้นำข่าวดีมาที่บนภูเขา ผู้มาประกาศสันติภาพ โอ ยูดาห์เอ๋ย เจ้าจงจัดงานเลี้ยงฉลอง จงแก้บนของเจ้าเถิด เพราะว่าคนอธรรมจะไม่รุกรานเจ้าอีก เขาถูกกำจัดเสียสิ้นแล้ว


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\