กันดารวิถี 2

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 2"ให้คนอิสราเอลตั้งค่ายพัก แต่ละคนให้อยู่ตามธงของตัวเอง ตามธงตราสกุลของตน ให้ตั้งค่ายพักหันหน้าเข้าหาและล้อมรอบเต็นท์นัดพบ 3ที่ตั้งค่ายพักด้านตะวันออกทางดวงอาทิตย์ขึ้นนั้น ให้เป็นที่ของธงค่ายยูดาห์ตามกองของพวกเขา นาโชนบุตรอัมมีนาดับเป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์ยูดาห์ 4กองทหารที่นับไว้มี 74,600 คน 5ให้เผ่าอิสสาคาร์ตั้งค่ายพักเรียงถัดมา นาธันเอลบุตรศุอาร์เป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์อิสสาคาร์ 6กองทหารที่นับไว้มี 54,400 คน 7ต่อจากนั้นได้แก่เผ่าเศบูลุน เอลีอับบุตรเฮโลนเป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์เศบูลุน 8กองทหารที่นับไว้มี 57,400 คน 9จำนวนคนทั้งหมดในค่ายยูดาห์ ตามกองของเขาคือ 186,400 คน พวกเขาจะเคลื่อนเป็นกลุ่มแรกเมื่อออกเดินทาง 10"ให้ที่ตั้งธงค่ายรูเบนอยู่ทางทิศใต้ตามกองของพวกเขา เอลีซูร์บุตรเชเดเออร์เป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์รูเบน 11กองทหารที่นับไว้มี 46,500 คน 12ให้เผ่าสิเมโอนตั้งค่ายพักเรียงถัดมา เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัยเป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์สิเมโอน 13กองทหารที่นับไว้มี 59,300 คน 14ต่อจากนั้นได้แก่เผ่ากาด เอลียาสาฟบุตรเดอูเอลเป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์กาด 15กองทหารที่นับไว้มี 45,650 คน 16จำนวนคนทั้งหมดในค่ายรูเบนตามกองของเขาคือ 151,450 คน พวกเขาจะเป็นกลุ่มที่สองเมื่อออกเดินทาง 17"หลังจากนั้นให้ยกเต็นท์นัดพบออกเดินตามไป ให้ค่ายคนเลวีอยู่กลางขบวนค่ายต่างๆ ให้เขาทั้งหลายออกเดินตามค่ายพักของเขาแต่ละค่ายตามที่ตั้งธงของตน 18"ให้ที่ตั้งธงค่ายเอฟราอิมอยู่ทางทิศตะวันตกตามกองของพวกเขา เอลีชามาบุตรอัมมีฮูดเป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์เอฟราอิม 19กองทหารที่นับไว้มี 40,500 คน 20ถัดมาคือเผ่ามนัสเสห์ กามาลิเอลบุตรเปดาซูร์เป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์มนัสเสห์ 21กองทหารที่นับไว้มี 32,200 คน 22ต่อจากนั้นได้แก่เผ่าเบนยามิน อาบีดันบุตรกิเดโอนีเป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์เบนยามิน 23กองทหารที่นับไว้มี 35,400 คน 24จำนวนคนทั้งหมดในค่ายเอฟราอิมตามกองของเขาคือ 108,100 คน พวกเขาจะเป็นกลุ่มที่สามเมื่อออกเดินทาง 25"ให้ที่ตั้งธงค่ายดานอยู่ทางทิศเหนือตามกองของพวกเขา อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัยเป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์ดาน 26กองทหารที่นับไว้มี 62,700 คน 27ให้เผ่าอาเชอร์ตั้งค่ายพักเรียงถัดมา ปากีเอลบุตรโอครานเป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์อาเชอร์ 28กองทหารที่นับไว้มี 41,500 คน 29ต่อจากนั้นได้แก่เผ่านัฟทาลี อาหิราบุตรเอนันเป็นผู้นำของพงศ์พันธุ์นัฟทาลี 30กองทหารที่นับไว้มี 53,400 คน 31จำนวนคนทั้งหมดในค่ายดาน คือ 157,600 คน พวกเขาจะเป็นกลุ่มสุดท้ายเมื่อออกเดินทางตามธงของเขา" 32คนเหล่านี้เป็นผู้ชายอิสราเอลที่นับตามสกุล คนทั้งหมดที่อยู่ในค่ายนับตามกองของพวกเขามีจำนวน 603,550 คน 33แต่คนเลวีไม่ได้ถูกนับรวมเข้ากับคนอิสราเอล ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 34คนอิสราเอลก็ทำทุกสิ่ง ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสทุกประการ โดยเขาทั้งหลายตั้งค่ายพักอยู่ตามธงของตน ดังนั้นแต่ละคนก็ออกเดินทางตามตระกูล และตามสกุลของเขา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\