กันดารวิถี 25

1เมื่ออิสราเอลพักอยู่ในเมืองชิทธีม ประชาชนก็เริ่มเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับ 2หญิงพวกนี้ก็ชวนประชาชนให้ถวายเครื่องบูชาต่อพระของพวกนาง ประชาชนก็กินและกราบไหว้พระของพวกนาง 3ดังนั้นอิสราเอลก็เข้าถือพระบาอัลแห่งเปโอร์ และพระยาห์เวห์ทรงพระพิโรธต่อคนอิสราเอล 4แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า "จงเอาหัวหน้าทั้งหมดของประชาชนฆ่าและตากแดดไว้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพื่อว่าพระพิโรธรุนแรงของพระยาห์เวห์จะหันไปจากอิสราเอล" 5และโมเสสบอกบรรดาผู้พิพากษาของอิสราเอลว่า "ท่านทุกคนจงฆ่าคนของท่านที่เข้าถือพระบาอัลแห่งเปโอร์เสีย" 6และดูสิ มีชายอิสราเอลคนหนึ่งพาหญิงมีเดียนคนหนึ่งเข้ามาในครอบครัวต่อหน้าโมเสส และต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดของอิสราเอล ในขณะที่เขาทั้งหลายกำลังร้องไห้อยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบ 7เมื่อฟีเนหัสบุตรเอเลอาซาร์ บุตรของปุโรหิตอาโรนเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นไปจากชุมนุมชน และถือทวนอยู่ในมือ 8เขาตามหลังชายอิสราเอลคนนั้นเข้าไปในเต็นท์ แล้วแทงเขาทั้งคู่จนทะลุ คือทะลุตัวชายอิสราเอลและเข้าท้องของหญิงคนนั้น และภัยพิบัติในอิสราเอลก็หยุด 9แต่คนที่ตายด้วยภัยพิบัติมีถึง 24,000 คน 10พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 11"ฟีเนหัสบุตรเอเลอาซาร์ บุตรของปุโรหิตอาโรนได้ยับยั้งความกริ้วของเราต่อคนอิสราเอล ในการที่เขาหวงแหนด้วยความหวงแหนของเราท่ามกลางเขาทั้งหลาย ดังนั้นเราจึงไม่ได้เผาผลาญคนอิสราเอลด้วยความหวงแหนของเรา 12ฉะนั้นจงประกาศว่า 'เราให้พันธสัญญาแห่งสันติแก่เขา 13พันธสัญญานั้นจะเป็นของเขาและเชื้อสายของเขาที่มาภายหลัง เป็นพันธสัญญาของตำแหน่งปุโรหิตอันถาวร เพราะเขาหวงแหนเพื่อพระเจ้าของเขา และได้ลบมลทินบาปคนอิสราเอล'~" 14ชายอิสราเอลคนที่ถูกฆ่าพร้อมกับหญิงชาวมีเดียนนั้นชื่อว่าศิมรี บุตรของสาลู ผู้นำสกุลคนหนึ่งในเผ่าสิเมโอน 15ส่วนชื่อของหญิงชาวมีเดียนผู้ถูกฆ่าคือ คอสบีบุตรหญิงของศูร์ ซึ่งเป็นผู้นำสกุลคนหนึ่งในมีเดียน 16พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 17"จงก่อกวนคนมีเดียน และฆ่าพวกเขา 18เพราะพวกเขาก่อกวนเจ้าทั้งหลายด้วยการล่อลวง คือเขาล่อลวงพวกเจ้าในเรื่องเปโอร์ และเรื่องคอสบีน้องสาวของพวกเขาซึ่งเป็นบุตรีของหัวหน้าคนมีเดียน นางถูกฆ่าตายในวันที่เกิดภัยพิบัติเนื่องจากเรื่องเปโอร์"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\