กันดารวิถี 27

1บุตรหญิงทั้งหลายของเศโลเฟหัดมาเข้าพบ (เศโลเฟหัดเป็นบุตรของเฮเฟอร์ ผู้เป็นบุตรของกิเลอาด ผู้เป็นบุตรของมาคีร์ ผู้เป็นบุตรของมนัสเสห์ จากตระกูลของมนัสเสห์บุตรของโยเซฟ ชื่อบุตรหญิงทั้งหลายของเขาคือมาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์) 2พวกเขามายืนอยู่ต่อหน้าโมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิต ต่อหน้าบรรดาผู้นำ และต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดที่ประตูเต็นท์นัดพบ กล่าวว่า 3"พ่อของเราตายในถิ่นทุรกันดาร แต่ท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มชนที่ชุมนุมกันต่อสู้พระยาห์เวห์ในกลุ่มของโคราห์ ท่านเสียชีวิตเพราะบาปของตน และท่านไม่มีลูกชาย 4ทำไมจึงลบชื่อพ่อของเราจากตระกูลของท่านเพราะเหตุที่ท่านไม่มีลูกชาย? ขอโปรดให้มรดกแก่เราท่ามกลางพี่น้องของพ่อเราด้วย" 5โมเสสจึงนำเรื่องของพวกเขาทูลเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 6และพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 7"บุตรหญิงของเศโลเฟหัดพูดถูกแล้ว เจ้าจงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นมรดกแก่เขาทั้งหลายท่ามกลางพี่น้องบิดาของเขา และให้มรดกบิดาของพวกเขาตกทอดมาถึงเขา 8และเจ้าจงกล่าวกับคนอิสราเอลว่า 'ถ้าชายคนหนึ่งตายและไม่มีบุตรชาย ก็ให้มรดกของเขาตกทอดไปยังบุตรหญิงของเขา 9และถ้าเขาไม่มีบุตรหญิง จงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องของเขา 10และถ้าเขาไม่มีพี่น้อง จงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องบิดาของเขา 11และถ้าบิดาของเขาไม่มีพี่น้อง จงให้มรดกแก่ญาติที่ถัดจากเขาไปในตระกูลของเขา และญาติคนนั้นจะถือกรรมสิทธิ์ ให้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่ประชาชนอิสราเอลตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสไว้" 12พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า "จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้ แล้วมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่คนอิสราเอล 13และเมื่อเจ้าได้เห็นแล้ว เจ้าจะจากไปอยู่กับประชาชนของเจ้าด้วย เหมือนอย่างอาโรนพี่ชายของเจ้าที่จากไปนั้น 14เพราะว่าเจ้าทั้งสองกบฏต่อถ้อยคำของเราในถิ่นทุรกันดารศินระหว่างที่ชุมนุมชนมาโต้แย้ง เจ้าไม่ได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าเขาทั้งหลายที่น้ำนั้น" (นี่คือน้ำที่เมรีบาห์แห่งคาเดชในถิ่นทุรกันดารศิน) 15โมเสสกราบทูลพระยาห์เวห์ว่า 16"ขอพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคน ทรงแต่งตั้งชายคนหนึ่งให้อยู่เหนือชุมนุมชนนี้ 17ผู้ซึ่งจะเข้าออกต่อหน้าเขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งจะนำพวกเขาเข้าออก เพื่อว่าชุมนุมชนของพระยาห์เวห์จะไม่เป็นดุจฝูงแกะที่ปราศจากผู้เลี้ยง" 18และพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า "จงนำโยชูวาบุตรนูนผู้มีวิญญาณอยู่ในเขามา แล้วจงวางมือของเจ้าบนเขา 19และให้เขายืนต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมด แล้วเจ้าจงกำชับเขาต่อหน้าเขาทั้งหลาย 20เจ้าจงมอบอำนาจของเจ้าแก่เขา เพื่อให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเชื่อฟังเขา 21และเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิต ผู้ซึ่งจะทูลถามเพื่อเขาตามหลักตัดสินของอูริมเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ และเขาทั้งหลายจะออกไป และเข้ามาตามคำของปุโรหิต ทั้งเขาและคนอิสราเอลทั้งหมดกับเขา คือชุมนุมชนทั้งหมด" 22แล้วโมเสสก็ทำตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาท่าน ท่านจึงนำโยชูวามายืนต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมด 23จากนั้นท่านเอามือวางบนโยชูวา และกำชับเขาตามที่พระยาห์เวห์ตรัสสั่งผ่านโมเสส


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\