กันดารวิถี 28

1และพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 2"จงสั่งคนอิสราเอลและพูดกับเขาทั้งหลายว่า ของถวายบูชาของเราคืออาหารของเราซึ่งเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟอันเป็นกลิ่นที่พอใจเรานั้น เจ้าทั้งหลายจงเอาใจใส่ที่จะถวายบูชาแก่เราตามกำหนดเวลา 3และเจ้าจงกล่าวกับพวกเขาว่า นี่เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟที่เจ้าทั้งหลายต้องถวายแด่พระยาห์เวห์ เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องทุกๆ วัน ได้แก่ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปี ไม่มีตำหนิสองตัว 4ลูกแกะตัวหนึ่งให้ถวายในเวลาเช้า และลูกแกะอีกตัวหนึ่งให้ถวายในเวลาเย็น 5พร้อมกับแป้งอย่างดีหนึ่งกิโลกรัมเคล้ากับน้ำมันที่สกัดมาหนึ่งลิตรเป็นธัญบูชา 6ให้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง ซึ่งได้กำหนดไว้ที่ภูเขาซีนายอันเป็นกลิ่นที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ 7ส่วนเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันนั้นให้ถวายหนึ่งลิตรต่อลูกแกะหนึ่งตัว เจ้าจงเทเครื่องดื่มบูชาที่เป็นเหล้าถวายแด่พระยาห์เวห์ในที่บริสุทธิ์ 8ลูกแกะอีกตัวหนึ่งนั้นเจ้าจงถวายบูชาในเวลาเย็น และเจ้าจงถวายธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันเช่นเดียวกับในเวลาเช้า ให้เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟอันเป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระยาห์เวห์ 9"และในวันสะบาโตนั้นได้แก่ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีสองตัวที่ไม่มีตำหนิ และแป้งอย่างดี 2 กิโลกรัมเคล้ากับน้ำมันเป็นธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 10นี่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวทุกวันสะบาโต นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง และเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 11"และในวันต้นเดือนของทุกเดือน เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ ได้แก่โคหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะผู้หนึ่งปีที่ไม่มีตำหนิเจ็ดตัว 12จงเอาแป้งอย่างดี 3 กิโลกรัมเคล้าน้ำมันเป็นธัญบูชาสำหรับโคหนึ่งตัว แป้งอย่างดี 2 กิโลกรัมเคล้าน้ำมันเป็นธัญบูชาสำหรับแกะผู้หนึ่งตัว 13และแป้งอย่างดีหนึ่งกิโลกรัมเคล้าน้ำมันเป็นธัญบูชาสำหรับลูกแกะหนึ่งตัว ให้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวซึ่งเป็นกลิ่นที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาเผาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ 14ส่วนเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันนั้น จงเอาเหล้าองุ่น 2 ลิตรสำหรับโคผู้หนึ่งตัว หนึ่งลิตรครึ่งสำหรับแกะผู้หนึ่งตัว และหนึ่งลิตรสำหรับลูกแกะหนึ่งตัว นี่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวประจำของทุกเดือน คือทุกๆ เดือนตลอดปี 15และเอาแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปถวายแด่พระยาห์เวห์ ให้นำมาบูชานอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 16"และวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่งนั้นเป็นปัสกาแด่พระยาห์เวห์ 17และวันที่สิบห้าของเดือนนี้เป็นเทศกาลเลี้ยง จงรับประทานขนมไร้เชื้อเจ็ดวัน 18ในวันแรกให้มีการประชุมบริสุทธิ์ ห้ามเจ้าทั้งหลายทำงานอาชีพในวันนั้น 19แต่จงถวายบูชาด้วยไฟ เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ คือเอาโคหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว ต้องไม่ให้มีตำหนิ 20และเอาแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันเป็นธัญบูชาของสัตว์เหล่านี้ คือแป้ง 3 กิโลกรัมสำหรับโคผู้หนึ่งตัว แป้ง 2 กิโลกรัมสำหรับแกะผู้หนึ่งตัว 21และแป้งหนึ่งกิโลกรัมสำหรับลูกแกะหนึ่งตัวของลูกแกะทั้งเจ็ดตัว 22และเอาแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป เพื่อลบมลทินบาปของเจ้าทั้งหลาย 23เจ้าจงถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวในเวลาเช้า ซึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องนั้น 24พวกเจ้าจงถวายเครื่องบูชาดังกล่าวนี้ทุกวันตลอดทั้งเจ็ดวัน คือถวายอาหารเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระยาห์เวห์ นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง และเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 25และในวันที่เจ็ดพวกเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์และเจ้าอย่าทำงานอาชีพทุกอย่างในวันนั้น 26"และในวันถวายผลรุ่นแรก เมื่อเจ้าทั้งหลายเอาธัญบูชาใหม่มาถวายแด่พระยาห์เวห์ในเทศกาลสัปดาห์นั้น เจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์ ห้ามเจ้าทำงานอาชีพใดๆ ในวันนั้น 27และจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว ให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระยาห์เวห์ คือถวายโคหนุ่มสองตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว 28และถวายแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันเป็นธัญบูชา คือแป้ง 3 กิโลกรัมสำหรับโคหนึ่งตัว แป้ง 2 กิโลกรัมสำหรับแกะผู้หนึ่งตัว 29และแป้งหนึ่งกิโลกรัมสำหรับลูกแกะหนึ่งตัวของลูกแกะทั้งเจ็ดตัว 30พร้อมกับถวายแพะผู้ตัวหนึ่งสำหรับลบมลทินของพวกเจ้า 31นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องและธัญบูชาที่คู่กันนั้น เจ้าจงถวายพร้อมเครื่องดื่มบูชาด้วย แต่ต้องไม่ให้มีตำหนิ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\