กันดารวิถี 34

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 2"จงบัญชาคนอิสราเอลและกล่าวกับพวกเขาว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน (แผ่นดินนี้จะตกเป็นมรดกของพวกเจ้า) อาณาเขตของแผ่นดินคานาอันทั้งหมดคือ 3บริเวณทางใต้ของเจ้าเริ่มจากถิ่นทุรกันดารศินไปตามด้านข้างของเอโดม อาณาเขตด้านใต้ของเจ้านั้นจะเริ่มจากปลายทะเลตายทางด้านตะวันออก 4และอาณาเขตของเจ้าจะเลี้ยวไปทางใต้ตรงเนินสูงอาครับบิมข้ามไปยังถิ่นทุรกันดารศินลงไปยังทางใต้สุดคือที่คาเดชบารเนีย และเลยไปถึงฮาซาอัดดาร์ แล้วผ่านเรื่อยไปถึงอัสโมน 5และอาณาเขตจะเลี้ยวจากอัสโมนไปยังลำธารอียิปต์แล้วไปสิ้นสุดที่ทะเล 6"อาณาเขตด้านตะวันตกเจ้าจะเป็นทะเลใหญ่และฝั่งทะเลนั้น นี่คืออาณาเขตด้านตะวันตกของเจ้า 7"และนี่จะเป็นอาณาเขตด้านเหนือของเจ้า คือ เจ้าจงขีดเครื่องหมายจากทะเลใหญ่เรื่อยไปถึงภูเขาโฮร์ 8จากภูเขาโฮร์เจ้าจงขีดเครื่องหมายเรื่อยไปจนถึงทางเข้าเมืองฮามัท และสุดปลายของอาณาเขตด้านนี้คือเศดัด 9แล้วอาณาเขตจะลงไปที่ศิโฟรน ไปสิ้นสุดที่ฮาซาเอนัน นี่คืออาณาเขตด้านเหนือของเจ้า 10"เจ้าจงทำเครื่องหมายอาณาเขตด้านตะวันออกของเจ้าจากฮาซาเอนันถึงเชฟาม 11และอาณาเขตจะลงมาจากเชฟามถึงริบลาห์ทางตะวันออกของเมืองอายิน จากนั้นอาณาเขตจะลงมาถึงไหล่ทะเลคินเนเรททางด้านตะวันออก 12และอาณาเขตจะลงมาถึงแม่น้ำจอร์แดนไปสิ้นสุดที่ทะเลตาย นี่คืออาณาเขตโดยรอบของแผ่นดินของเจ้า" 13โมเสสบัญชาคนอิสราเอลกล่าวว่า "นี่เป็นแผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายจะจับฉลากรับเป็นมรดก ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้มอบแก่เก้าเผ่ากับอีกครึ่งเผ่า 14เพราะว่าคนเผ่ารูเบนตามสกุล คนเผ่ากาดตามสกุล และคนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้รับมรดกของพวกเขาแล้ว 15ทั้งสองเผ่าและครึ่งเผ่านั้นได้รับมรดกของเขาทั้งหลายที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนด้านตรงข้ามเมืองเยรีโค คือด้านตะวันออกทางดวงอาทิตย์ขึ้น" 16พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 17"ต่อไปนี้เป็นชื่อบุคคลที่จะแบ่งดินแดนแก่เจ้าทั้งหลายให้เป็นมรดก คือเอเลอาซาร์ปุโรหิต และโยชูวาบุตรนูน 18เจ้าจงนำผู้นำจากทุกเผ่าเผ่าละหนึ่งคนไปแบ่งดินแดนเพื่อเป็นมรดก 19ต่อไปนี้เป็นชื่อของคนเหล่านั้น คือคาเลบบุตรเยฟุนเนห์จากเผ่ายูดาห์ 20ซามูเอลบุตรอัมมีฮูดจากคนเผ่าสิเมโอน 21เอลีดาดบุตรคิสโลนจากเผ่าเบนยามิน 22บุคคีบุตรโยกลี ผู้นำจากคนเผ่าดาน 23จากพงศ์พันธุ์ของโยเซฟคือ ฮันนีเอลบุตรเอโฟด ผู้นำจากคนเผ่ามนัสเสห์ 24และ เคมูเอลบุตรชิฟทาน ผู้นำจากคนเผ่าเอฟราอิม 25เอลีซาฟานบุตรปารนาค ผู้นำจากคนเผ่าเศบูลุน 26ปัลทีเอลบุตรอัสซาน ผู้นำจากคนเผ่าอิสสาคาร์ 27อาหิฮูดบุตรเชโลมี ผู้นำจากคนเผ่าอาเชอร์ 28เปดาเฮลบุตรอัมมีฮูด ผู้นำจากคนเผ่านัฟทาลี" 29คนเหล่านี้เป็นผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้แบ่งมรดกแก่คนอิสราเอลในแผ่นดินคานาอัน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\