กันดารวิถี 8

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 2"จงกล่าวกับอาโรนว่า เมื่อเจ้าตั้งตะเกียง จงให้ตะเกียงทั้งเจ็ดส่องแสงไปด้านหน้าคันประทีป" 3และอาโรนก็ทำตาม ท่านตั้งตะเกียงให้ส่องแสงออกไปทางด้านหน้าคันประทีป ตามที่พระยาห์เวห์ตรัสสั่งกับโมเสส 4การทำคันประทีปให้ทำดังนี้ คือเป็นงานทองคำที่ใช้ค้อนทุบ เป็นการทุบด้วยค้อนตั้งแต่ฐานขึ้นไปถึงดอก ตามแบบที่พระยาห์เวห์ทรงสำแดงแก่โมเสส เขาจึงทำคันประทีปตามนั้น 5และพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 6"จงนำคนเลวีออกจากคนอิสราเอลและชำระเขาทั้งหลาย 7เจ้าจงชำระพวกเขาดังนี้ จงเอาน้ำชำระมาประพรมเขาและให้พวกเขาโกนทั่วทั้งตัว ทั้งให้ซักเสื้อผ้า แล้วเขาทั้งหลายก็ได้ชำระตัวเองให้สะอาด 8และให้เขาทั้งหลายนำลูกโคผู้กับเครื่องธัญบูชาที่คู่กัน คือแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมัน และเจ้าจงนำลูกโคผู้อีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 9แล้วจงพาพวกคนเลวีมาที่หน้าเต็นท์นัดพบ และให้ชุมชนอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกัน 10เมื่อเจ้านำคนเลวีมาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ จงให้คนอิสราเอลเอามือของพวกเขาวางบนคนเลวี 11และให้อาโรนถวายคนเลวีแด่พระยาห์เวห์ให้เป็นเครื่องถวายจากประชาชนอิสราเอล เพื่อเขาทั้งหลายจะทำงานปรนนิบัติพระยาห์เวห์ 12แล้วคนเลวีจะเอามือของตนวางบนหัวโคผู้ทั้งสองตัว เจ้าจงเอาโคตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องบูชาลบบาป และอีกตัวหนึ่งให้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ เพื่อลบมลทินบาปของคนเลวี 13เจ้าจงให้คนเลวียืนต่อหน้าอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขา และจงถวายเขาทั้งหลายให้เป็นเครื่องถวายแด่พระยาห์เวห์ 14"ดังนี้แหละ เจ้าจะแยกคนเลวีออกจากคนอิสราเอล และคนเลวีจะเป็นของเรา 15หลังจากนั้น คนเลวีจะเข้าไปรับใช้ที่เต็นท์นัดพบ ในเมื่อเจ้าได้ชำระพวกเขาและได้ถวายพวกเขาเป็นเครื่องถวายแล้ว 16เพราะพวกเขาถูกแยกจากคนอิสราเอลและมอบให้แก่เราอย่างสิ้นเชิง เรารับเขาทั้งหลายมาเป็นของเราเพื่อแทนที่ทุกคนซึ่งเป็นคนแรกที่เกิดจากครรภ์มารดา คือบุตรหัวปีทั้งหมดของประชาชนอิสราเอล 17เพราะว่าลูกหัวปีทั้งหมดของคนอิสราเอลเป็นของเราไม่ว่าคนหรือสัตว์ ในวันที่เราสังหารลูกหัวปีในแผ่นดินอียิปต์ เราได้แยกเขาไว้เป็นของเรา 18แต่เราเอาคนเลวีแทนที่บุตรหัวปีของคนอิสราเอล 19และเราให้คนเลวีจากท่ามกลางคนอิสราเอลแก่อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขา ให้ทำงานรับใช้แทนคนอิสราเอลที่เต็นท์นัดพบ และลบมลทินให้คนอิสราเอล เพื่อจะไม่มีภัยพิบัติเกิดแก่คนอิสราเอล เมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้สถานนมัสการ" 20โมเสส อาโรน และชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็ได้ทำต่อคนเลวีอย่างนั้น คนอิสราเอลทำทุกสิ่งตามที่พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสสในเรื่องคนเลวี 21คนเลวีก็ชำระตัวเองจากบาปและซักเสื้อผ้าของพวกเขา อาโรนก็ถวายพวกเขาเป็นเครื่องถวายแด่พระยาห์เวห์ แล้วอาโรนลบมลทินเพื่อชำระเขาทั้งหลาย 22ตั้งแต่นั้นมาคนเลวีก็เข้าไปทำงานรับใช้ในเต็นท์นัดพบต่อหน้าอาโรนและบุตรชายของอาโรน พวกเขาทำอย่างนั้นกับคนเลวีตามที่พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสสในเรื่องคนเลวี 23พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 24"นี่เป็นกฎเกี่ยวกับคนเลวี คือให้คนเลวีที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป เข้าไปทำหน้าที่ในงานรับใช้ที่เต็นท์นัดพบ 25พออายุ 50 ปีก็ให้เขาหยุดทำหน้าที่ในงานรับใช้ และไม่ต้องทำงานอีกต่อไป 26เขาอาจจะช่วยเหลือพี่น้องที่เต็นท์นัดพบในการดูแลการงาน แต่ไม่ต้องลงมือทำเอง เจ้าจงทำเช่นนี้กับคนเลวีเกี่ยวกับงานของพวกเขา"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\