สุภาษิต 2

1ลูกเอ๋ย ถ้าเจ้ารับถ้อยคำของข้า และสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้า 2จงเงี่ยหูของเจ้าฟังปัญญา จงเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ 3เพราะถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้ และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจ 4ถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาเหมือนหาเงิน และเสาะหาเธออย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ 5แล้วเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระยาห์เวห์ และพบความรู้ของพระเจ้า 6เพราะพระยาห์เวห์ประทานปัญญา และจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ความรู้กับความเข้าใจก็ออกมา 7พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นโล่แก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ 8ทรงเฝ้าบรรดาวิถีแห่งความยุติธรรม และทรงปกป้องทางแห่งธรรมิกชนของพระองค์ 9แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรม และความเที่ยงธรรม คือหนทางที่ดีทุกสาย 10เพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้า และความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของเจ้า 11ความเฉลียวฉลาดจะปกป้องเจ้า และความเข้าใจจะเฝ้าเจ้าไว้ 12เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางของคนชั่ว จากคนที่พูดตลบตะแลง 13ผู้ทอดทิ้งบรรดาวิถีแห่งความเที่ยงธรรม เพื่อเดินในทางแห่งความมืด 14ผู้ยินดีในการทำชั่ว และเปรมปรีดิ์ในการกลับดีเป็นชั่ว 15คือคนที่วิถีของเขาคด และหนทางของเขาไม่ตรง 16เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากหญิงแพศยา พ้นจากหญิงสำส่อนที่พูดจาพะเน้าพะนอ 17ผู้ทอดทิ้งคู่ชีวิตที่นางได้เมื่อยังสาว และลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้าของนาง 18เพราะบ้านของนางดิ่งลงสู่ความมรณา และหนทางของนางนำไปสู่ชาวเมืองผี 19ทุกคนที่เข้าหานางก็ไม่ได้กลับมา และไม่ได้มาถึงวิถีแห่งชีวิต 20ดังนั้น เจ้าควรจะเดินในทางของคนดี และรักษาวิถีของคนชอบธรรม 21เพราะว่าคนเที่ยงธรรมจะได้อยู่ในแผ่นดิน และคนดีพร้อมจะดำรงอยู่ในนั้น 22แต่คนอธรรมจะถูกตัดออกจากแผ่นดิน และคนทรยศจะถูกถอนรากออกไป


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\