สดุดี 10

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ไฉนทรงยืนอยู่ห่างไกล? ไฉนจึงซ่อนพระองค์เสียในยามลำบาก? 2คนอธรรมข่มเหงคนยากจนอย่างลำพองใจ ขอให้เขาติดบ่วงแร้วอุบายที่เขาคิดขึ้นนั้น 3เพราะคนอธรรมอวดสิ่งที่จิตใจเขาปรารถนา และคนโลภแช่งด่าประณามพระยาห์เวห์ 4ด้วยความหยิ่งยโส คนอธรรมมิได้แสวงหาพระองค์ ความคิดทั้งสิ้นของเขาคือ "ไม่มีพระเจ้า" 5ทางของคนอธรรมเจริญขึ้นทุกเวลา การพิพากษาของพระองค์อยู่สูงพ้นสายตาของเขา เขาเย้ยหยันบรรดาคู่อริ 6เขาพูดในใจว่า "ข้าจะไม่หวั่นไหว ทุกชั่วชาติพันธุ์ ข้าจะไม่พบความลำบากเลย" 7ปากของเขาเต็มไปด้วยการแช่งด่า การล่อลวง และการขู่เข็ญ ใต้ลิ้นของเขามีความชั่วช้าและความเลวทราม 8เขานั่งซุ่มคอยดักทำร้ายอยู่ตามชนบท และฆ่าคนบริสุทธิ์เสียในที่เร้นลับ ดวงตาเขาสอดส่ายหาคนอนาถา 9เขาซุ่มอยู่ในที่ลับเหมือนสิงห์อยู่ในพงทึบ เขาซุ่มอยู่เพื่อจับคนยากจน เขาจับคนยากจน แล้วฉุดลากมาเข้าตาข่าย 10คนอนาถาถูกกดให้จม และล้มลงด้วยกำลังของคนอธรรมนั้น 11คนอธรรมพูดกับตัวเองว่า "พระเจ้าทรงลืมแล้ว พระองค์ซ่อนพระพักตร์และจะไม่ทรงเห็นเลย" 12ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้น ข้าแต่พระเจ้า ขอชูพระหัตถ์ขึ้น ขออย่าทรงลืมผู้ถูกข่มเหง 13ไฉนคนอธรรมจึงประณามพระเจ้า และพูดในใจตนเองว่า "พระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องเอาราว"? 14พระองค์ทรงเห็น เออ พระองค์ทรงพิเคราะห์ดูความลำบากและความเดือดร้อนแล้ว เพื่อพระองค์จะได้ทรงตอบแทนเขา คนอนาถามอบตัวไว้กับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ลูกกำพร้า 15ขอพระองค์ทรงหักแขนคนอธรรมคนชั่ว ขอทรงจัดการกับความอธรรมของเขาจนหมดสิ้น 16พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เป็นนิตย์นิรันดร์ บรรดาประชาชาติจะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์ 17ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงฟังความปรารถนาของผู้ถูกข่มเหง พระองค์จะทรงเสริมกำลังใจเขา และจะเงี่ยพระกรรณฟัง 18เพื่อประทานความยุติธรรมแก่ลูกกำพร้าและคนที่ถูกบีบบังคับ เพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่ทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไป


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\