สดุดี 101

1ข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องความจงรักภักดีและความยุติธรรม ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ 2ข้าพระองค์จะเอาใจใส่ในทางที่ดีพร้อม เมื่อไรพระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์? ข้าพระองค์จะดำเนินด้วยใจซื่อสัตย์ ภายในเรือนของข้าพระองค์ 3ข้าพระองค์จะไม่ตั้งสิ่งใดๆ ที่ชั่วช้า ไว้ต่อหน้าต่อตาข้าพระองค์ ข้าพระองค์เกลียดกิจการของคนที่ละทิ้งพระเจ้า กิจการนั้นจะไม่เกาะติดข้าพระองค์ 4ข้าพระองค์จะอยู่ห่างไกลจากคนใจคด ข้าพระองค์จะไม่ข้องเกี่ยวกับความชั่วร้ายเลย 5บุคคลผู้ใส่ร้ายเพื่อนบ้านลับๆ นั้น ข้าพระองค์จะทำลายเสีย คนยโสและมีใจจองหอง ข้าพระองค์จะไม่ยอมทนด้วย 6ข้าพระองค์จะมองหาคนซื่อตรงในแผ่นดิน เพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพระองค์ ผู้ใดดำเนินอยู่ในทางที่ดีพร้อม ผู้นั้นจะปรนนิบัติข้าพระองค์ 7ผู้ที่ทำการล่อลวง จะไม่ได้อาศัยอยู่ในเรือนของข้าพระองค์ คนใดที่อ้าปากพูดเท็จ จะไม่ยั่งยืนอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ 8ทุกๆ เช้า ข้าพระองค์จะทำลาย คนอธรรมทั้งสิ้นในแผ่นดิน จะตัดผู้ทำความชั่วทุกคน ออกจากนครของพระยาห์เวห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\