สดุดี 108

1ข้าแต่พระเจ้า ใจของข้าพระองค์มั่นคง ข้าพระองค์จะร้องเพลง ข้าพระองค์จะเล่นดนตรีสดุดี ด้วยจิตใจของข้าพระองค์ 2พิณใหญ่และพิณเขาคู่เอ๋ย จงตื่นเถิด ข้าจะปลุกอรุณ 3ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ท่ามกลางชาวประเทศทั้งหลาย 4เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งเหนือฟ้าสวรรค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์สูงถึงเมฆ 5ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ ขอพระสิริของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลก 6ขอประทานชัยชนะโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และขอทรงตอบข้าพระองค์ เพื่อว่าผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รับการช่วยกู้ 7พระเจ้าตรัสในสถานนมัสการของพระองค์ว่า "เราจะยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาเมืองสุคคทออก 8กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอิมเป็นหมวกป้องกันศีรษะของเรา ยูดาห์เป็นคทาของเรา 9โมอับเป็นอ่างล้างชำระของเรา เราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดม เราโห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือฟีลิสเตีย" 10ผู้ใดจะนำข้าพเจ้ามายังนครที่มีป้อม? ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าไปยังเอโดม? 11ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วหรือ? ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ไม่ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วหรือ? 12ขอประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อต่อต้านศัตรู เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผล 13โดยพึ่งพระเจ้า เราจะสู้อย่างเข้มแข็ง พระองค์เองทรงเป็นผู้เหยียบศัตรูของเราลง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\