สดุดี 11

1ข้าพเจ้าลี้ภัยอยู่ในพระยาห์เวห์ แล้วไฉนพวกท่านจะกล่าวกับข้าพเจ้าว่า "จงหนีไปที่ภูเขาอย่างนก 2เพราะนี่แน่ะ คนอธรรมโก่งธนู และเอาลูกธนูพาดสายไว้แล้ว เพื่อจะยิงในความมืดให้ถูกคนใจเที่ยงธรรม 3ถ้ารากฐานถูกทำลายเสียแล้ว คนชอบธรรมจะทำอะไรได้?" 4พระยาห์เวห์สถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ พระที่นั่งของพระยาห์เวห์อยู่บนฟ้าสวรรค์ พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบมนุษย์ทั้งหลาย 5พระยาห์เวห์ทรงทดสอบทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรม และพระองค์ทรงเกลียดชังผู้ที่รักความรุนแรง 6พระองค์จะทรงเทถ่านเพลิงและไฟกำมะถันใส่คนอธรรม ลมที่แผดเผาจะเป็นส่วนที่เขาได้รับ 7เพราะพระยาห์เวห์ทรงชอบธรรมจึงทรงรักกิจการที่ชอบธรรม คนเที่ยงตรงจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\