สดุดี 110

1พระยาห์เวห์ตรัสกับกษัตริย์ของข้าพเจ้าว่า "จงนั่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้า" 2พระยาห์เวห์ทรงยื่นคทาแห่งการปกครองของท่านจากศิโยน ท่านจงครอบครองท่ามกลางศัตรูของท่านเถิด 3ชนชาติของท่านจะเต็มใจถวายตัว ในวันแห่งอำนาจของท่านในเครื่องแต่งกายบริสุทธิ์ จากครรภ์ของอรุโณทัย น้ำค้างแห่งวัยหนุ่มเป็นของท่าน 4พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ "เจ้าเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ ตามอย่างเมลคีเซเดค" 5องค์เจ้านายประทับที่ขวามือของท่าน พระองค์ทรงบดขยี้บรรดาพระราชา ในวันแห่งความกริ้วของพระองค์ 6พระองค์จะทรงพิพากษาท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้ซากศพเต็มไปหมด พระองค์จะทรงบดขยี้ผู้เป็นประมุข ทั่วแผ่นดินโลกอันกว้างขวาง 7กษัตริย์จะทรงดื่มจากลำธารข้างทาง สุดท้ายจะทรงมีชัยชนะ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\