สดุดี 111

1สรรเสริญพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะยกย่องพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจ ในกลุ่มคนเที่ยงธรรม ในชุมนุมชน 2บรรดาพระราชกิจของพระยาห์เวห์นั้นใหญ่ยิ่ง เป็นที่ค้นคว้าของทุกคนที่พอใจสิ่งเหล่านั้น 3พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและยิ่งใหญ่ และความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ 4พระองค์ทรงให้การอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์เป็นที่ระลึกถึง พระยาห์เวห์ทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณา 5พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตย์ 6พระองค์ได้ทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์ โดยประทานมรดกของบรรดาประชาชาติแก่พวกเขา 7ผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นคือความซื่อสัตย์และความยุติธรรม ข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์ก็ไว้ใจได้ 8ข้อบังคับเหล่านั้นได้ทรงสถาปนาไว้เป็นนิตย์นิรันดร์ อีกทั้งได้ทรงกระทำโดยความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม 9พระองค์ทรงส่งการไถ่มายังประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตย์ พระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าคร้ามกลัว 10ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดี การสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\