สดุดี 113

1สรรเสริญพระยาห์เวห์ บรรดาผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์เอ๋ย จงสรรเสริญเถิด จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์ 2ขอให้พระนามของพระยาห์เวห์เป็นที่สรรเสริญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิตย์ 3ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตก พระนามของพระยาห์เวห์จะเป็นที่สรรเสริญ 4พระยาห์เวห์ประทับอยู่สูงเหนือประชาชาติทั้งสิ้น และพระสิริของพระองค์สูงเหนือฟ้าสวรรค์ 5ผู้ใดเป็นเหมือนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา ผู้ประทับบนที่สูง 6ผู้โน้มพระองค์ลงทอดพระเนตร ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก? 7พระองค์ทรงยกคนจนขึ้นมาจากผงคลี และทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้เถ้า 8เพื่อให้เขานั่งกับบรรดาเจ้านาย กับบรรดาเจ้านายแห่งชนชาติของพระองค์ 9พระองค์โปรดให้หญิงหมันมีบ้านอยู่ เป็นแม่ที่ชื่นบานมีบุตร สรรเสริญพระยาห์เวห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\