สดุดี 12

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยด้วยเถิด เพราะผู้จงรักภักดีไม่มีอีกแล้ว เพราะคนซื่อสัตย์ได้อันตรธานไปจากมนุษย์ทั้งหลาย 2พวกเขากล่าวคำมุสาแก่กันและกัน เขากล่าวด้วยริมฝีปากที่ป้อยอและด้วยใจที่หลอกลวง 3ขอพระยาห์เวห์ทรงตัดทุกริมฝีปากที่ป้อยอออกเสีย และขอทรงตัดลิ้นที่อวดอ้างการใหญ่นั้น 4คือบรรดาผู้ที่กล่าวว่า "เราจะชนะด้วยลิ้นของเรา ริมฝีปากของเราเป็นของเรา ใครจะเป็นนายเรา?" 5พระยาห์เวห์ตรัสว่า "เราจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ เพราะคนยากจนถูกข่มเหงและคนขัดสนคร่ำครวญ เราจะจัดให้เขาอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งเขาปรารถนาไปอยู่" 6พระดำรัสของพระยาห์เวห์เป็นพระดำรัสบริสุทธิ์ ประดุจเงินที่หลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดิน ถลุงถึงเจ็ดครั้ง 7ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงป้องกันเขาทั้งหลาย ขอทรงปกป้องเขาให้พ้นจากคนยุคนี้ตลอดไป 8คนอธรรมก็เพ่นพ่านไปมาอยู่รอบด้าน ขณะเมื่อมนุษย์ทั้งหลายพากันยกย่องความชั่วช้า


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\