สดุดี 123

1ข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์เงยหน้าดูพระองค์ 2ดูเถิด ดวงตาของบรรดาผู้รับใช้มองดูมือนายของตนฉันใด และดวงตาของสาวใช้มองดูมือนายหญิงของตนฉันใด ดวงตาของเรามองดูพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา จนกว่าพระองค์จะมีพระกรุณาต่อเราฉันนั้น 3ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์ ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์เถิด เพราะพวกข้าพระองค์ทนมากแล้วต่อการหมิ่นประมาท 4ข้าพระองค์ทั้งหลายทนมากแล้วต่อการเยาะเย้ยของคนที่อยู่อย่างสบาย คือทนต่อการหมิ่นประมาทของคนเย่อหยิ่ง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\