สดุดี 124

1"ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา" เออ ขอให้อิสราเอลกล่าวว่า 2"ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา เมื่อคนลุกขึ้นต่อสู้เรา 3แล้วพวกเขาจะกลืนเราเสียทั้งเป็น เมื่อความกริ้วของพวกเขาพลุ่งขึ้นต่อเรา 4แล้วน้ำทั้งหลายจะซัดเราไป กระแสน้ำจะไหลท่วมเรา 5แล้วน้ำที่เดือดดาล จะไหลท่วมเรา" 6สาธุการแด่พระยาห์เวห์ ผู้มิได้ทรงให้เราเป็นเหยื่อแก่ฟันของพวกเขา 7เราหนีรอดไปได้ อย่างนกพ้นจากกับดักของพรานนก กับดักนั้นก็หัก และเราหนีรอดไปได้ 8ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\