สดุดี 13

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ อีกนานเท่าใด? พระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เป็นนิตย์หรือ? พระองค์จะซ่อนพระพักตร์จากข้าพระองค์นานเท่าใด? 2ข้าพระองค์จะต้องตรึกตรองในจิต และมีความทุกข์โศกอยู่ในใจตลอดวันนานเท่าใด? ศัตรูข้าพระองค์จะอยู่เหนือข้าพระองค์นานเท่าใด? 3ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณา และตอบข้าพระองค์เถิด ขอประทานความสว่างแก่ดวงตาข้าพระองค์ เกรงว่าข้าพระองค์จะหลับอยู่ในความตาย 4เกรงว่าศัตรูข้าพระองค์จะกล่าวว่า "ข้าชนะเขาแล้ว" เกรงว่าคู่อริข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์ เพราะข้าพระองค์กำลังหวั่นไหว 5แต่ข้าพระองค์ได้วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ ใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์ในการช่วยกู้ของพระองค์ 6ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพเจ้า


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\