สดุดี 136

1จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 2จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือพระทั้งหลาย เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 3จงขอบพระคุณองค์เจ้านายผู้ทรงอยู่เหนือเจ้านายทั้งหลาย เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 4จงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่ผู้เดียว เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 5จงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 6จงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงกางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ำทั้งหลาย เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 7จงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงสร้างบรรดาดวงสว่างขนาดใหญ่ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 8จงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงสร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวัน เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 9จงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงสร้างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืน เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 10จงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงสังหารบรรดาลูกหัวปีของอียิปต์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 11และทรงนำอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางคนอียิปต์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 12ด้วยพระหัตถ์เข้มแข็งและพระกรที่เหยียดออก เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 13จงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงแยกทะเลแดงออกจากกัน เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 14และทรงให้อิสราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั้น เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 15แต่ทรงคว่ำฟาโรห์และกองทัพของท่านในทะเลแดง เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 16จงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงนำประชากรของพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดาร เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 17จงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงสังหารพระมหาราชาทั้งหลาย เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 18และทรงประหารบรรดาพระราชาผู้เกรียงไกร เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 19มีสิโหน พระราชาของคนอาโมไรต์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 20และโอก พระราชาแห่งบาชาน เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 21แล้วพระองค์ประทานแผ่นดินของพวกเขาให้เป็นมรดก เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 22ให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 23พระองค์ทรงระลึกถึงเราผู้อยู่ในฐานะต่ำต้อย เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 24และทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากคู่อริ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 25พระองค์ประทานอาหารแก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 26จงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\