สดุดี 141

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ ขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ ขอเงี่ยพระกรรณฟังเสียงข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ 2ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องหอมเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และการที่ข้าพระองค์ชูมือขึ้นอธิษฐานเป็นเหมือนของถวายเวลาเย็น 3ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอทรงเฝ้าระวังประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ 4ขออย่าให้ใจข้าพระองค์เอนเอียงไปหาสิ่งชั่วใดๆ ที่จะทำการอธรรมต่างๆ ร่วมกับคนที่ทำความชั่ว และขออย่าให้ข้าพระองค์กินของโอชะของพวกเขา 5ขอให้คนชอบธรรมตี และตักเตือนข้าพระองค์ด้วยความเมตตา น้ำมันดีอย่างนั้น อย่าให้ศีรษะข้าพระองค์ปฏิเสธเลย เพราะข้าพระองค์ยังอธิษฐานต่อสู้ความอธรรมของเขาทั้งหลายอยู่ 6บรรดาผู้พิพากษาของพวกเขาถูกโยนลงข้างหน้าผา และพวกเขาจะได้ยินถ้อยคำของข้าพระองค์ว่าเป็นถ้อยคำไพเราะ 7เหมือนหินโม่ที่แตกหักอยู่บนแผ่นดินฉันใด กระดูกของพวกเราก็กระจายที่ปากแดนคนตายฉันนั้น 8ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านายของข้าพระองค์ ดวงตาข้าพระองค์เพ่งไปยังพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ ขออย่าทรงให้ข้าพระองค์รับอันตราย 9ขอทรงป้องกันข้าพระองค์จากกับที่พวกเขาวางดักข้าพระองค์ และจากบ่วงแร้วของผู้ทำความชั่ว 10ขอให้คนอธรรมตกลงไปด้วยกันในตาข่ายของตน แต่ขอให้ข้าพระองค์ผ่านพ้นไป


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\