สดุดี 142

1ข้าพเจ้าร้องทูลพระยาห์เวห์ ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอพระกรุณาจากพระยาห์เวห์ ด้วยเสียงของข้าพเจ้า 2ข้าพเจ้าระบายความทุกข์ของข้าพเจ้าต่อพระองค์ ข้าพเจ้าทูลเรื่องความลำบากต่อพระองค์ 3เมื่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนระอา พระองค์ทรงรู้จักทางของข้าพระองค์ ในวิถีที่ข้าพระองค์เดินไป พวกเขาซ่อนกับไว้ดักข้าพระองค์ 4ขอทรงมองทางขวาข้าพระองค์และทอดพระเนตร เพราะไม่มีใครเหลียวแลข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีที่หลบภัย ไม่มีใครห่วงใยข้าพระองค์ 5ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ ข้าพระองค์ทูลว่า พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ เป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์ในแผ่นดินของคนเป็น 6ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ตกต่ำมากนัก ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากผู้ข่มเหง เพราะพวกเขาแข็งแรงเกินกำลังข้าพระองค์ 7ขอทรงพาข้าพระองค์ออกจากคุก เพื่อข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระนามของพระองค์ คนชอบธรรมจะล้อมข้าพระองค์ไว้ เพราะพระองค์จะทรงทำแก่ข้าพระองค์อย่างดี


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\