สดุดี 143

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอเงี่ยพระกรรณสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์ตามความซื่อสัตย์ของพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของพระองค์ 2ขออย่าทรงตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะไม่มีชีวิตใดชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระองค์ 3เพราะศัตรูไล่กวดข้าพระองค์ เขาขยี้ชีวิตข้าพระองค์ลงถึงดิน เขาทำให้ข้าพระองค์อยู่ในที่มืด เหมือนคนที่ตายนานแล้ว 4จิตวิญญาณข้าพระองค์จึงอ่อนระอาอยู่ภายใน และใจข้าพระองค์ก็กลัวลาน 5ข้าพระองค์ระลึกถึงสมัยเก่า ข้าพระองค์ใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ ข้าพระองค์ตรึกตรองถึงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ 6ข้าพระองค์ชูมือทั้งคู่ไปยังพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์อย่างแผ่นดินที่แห้งผาก เส-ลาห์ 7ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ฝ่อไปแล้ว ขออย่าซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ เกรงว่าข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังหลุมมรณา 8ขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรไป เพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ 9ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากศัตรู ข้าพระองค์ได้ซ่อนตัวอยู่ในพระองค์ 10ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ ทรงนำข้าพระองค์ไปตามทางราบเรียบ 11ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขอทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากความยากลำบากโดยความชอบธรรมของพระองค์ 12และขอทรงทำลายศัตรูของข้าพระองค์ ตามความรักมั่นคงของพระองค์ และขอทรงกำจัดคู่อริทั้งสิ้นของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\