สดุดี 146

1สรรเสริญพระยาห์เวห์ จิตใจของข้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด 2ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของข้าพเจ้า ขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ 3อย่าวางใจในเจ้านาย ในมนุษย์ซึ่งไม่สามารถช่วยได้ 4เมื่อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับเป็นดิน ในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็สูญสิ้นไป 5คนที่ผู้อุปถัมภ์ของเขาคือพระเจ้าของยาโคบ ก็เป็นสุข คือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา 6ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้น ผู้ทรงรักษาสัจจะไว้เป็นนิตย์ 7ผู้ทำความยุติธรรมเพื่อคนที่ถูกบีบบังคับ ผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิว พระยาห์เวห์ทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระ 8พระยาห์เวห์ทรงเบิกตาของคนตาบอด พระยาห์เวห์ทรงพยุงผู้ถูกกดขี่ให้ลุกขึ้น พระยาห์เวห์ทรงรักคนชอบธรรม 9พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคนต่างด้าว พระองค์ทรงค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงม่าย แต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนอธรรม 10พระยาห์เวห์จะทรงครอบครองเป็นนิตย์ ศิโยนเอ๋ย พระเจ้าของเธอจะทรงครอบครองทุกชั่วชาติพันธุ์ สรรเสริญพระยาห์เวห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\