สดุดี 147

1สรรเสริญพระยาห์เวห์ เป็นการดีที่จะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของเรา เป็นการน่าชื่นใจและสมควรที่จะสรรเสริญพระองค์ 2พระยาห์เวห์ทรงบูรณะเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่กระจัดกระจายไป 3พระองค์ทรงรักษาคนที่ใจแตกสลาย และทรงพันแผลให้เขา 4พระองค์ทรงนับจำนวนดาว พระองค์ทรงตั้งชื่อมันทุกดวง 5องค์เจ้านายของเราใหญ่ยิ่ง และทรงฤทธานุภาพนัก ความเข้าใจของพระองค์นั้นสุดจะวัดได้ 6พระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนผู้ถูกข่มเหง พระองค์ทรงเหวี่ยงคนอธรรมลงถึงดิน 7จงร้องเพลงถวายแด่พระยาห์เวห์ด้วยใจขอบพระคุณ จงดีดพิณเขาคู่สดุดีพระเจ้าของเรา 8พระองค์ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆ พระองค์ทรงเตรียมฝนให้แผ่นดินโลก พระองค์ทรงทำให้หญ้างอกบนภูเขา 9พระองค์ประทานอาหารแก่สัตว์ และแก่ลูกกาที่ร้อง 10พระองค์มิได้พอพระทัยในกำลังของม้า พระองค์มิได้ทรงปรีดีในขาของมนุษย์ 11แต่พระยาห์เวห์ทรงปรีดีในคนที่ยำเกรงพระองค์ ในคนที่เฝ้าคอยความรักมั่นคงของพระองค์ 12เยรูซาเล็มเอ๋ย จงยกย่องพระยาห์เวห์ ศิโยนเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้าของเธอ 13เพราะพระองค์ทรงทำให้ดาลประตูของเธอแข็งแกร่ง พระองค์ทรงอวยพรบุตรทั้งหลายที่อยู่ภายในเธอ 14พระองค์ประทานสันติภาพในเขตแดนของเธอ ทรงให้เธออิ่มด้วยข้าวสาลีที่ดีที่สุด 15พระองค์ทรงใช้พระดำรัสของพระองค์ไปยังแผ่นดินโลก พระวจนะของพระองค์วิ่งไปอย่างรวดเร็ว 16พระองค์ประทานหิมะอย่างปุยขนแกะ ทรงโปรยน้ำค้างแข็งอย่างขี้เถ้า 17พระองค์ทรงโยนลูกเห็บของพระองค์เป็นก้อนๆ ใครจะทนทานความหนาวของพระองค์ได้? 18พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปละลายมันเสีย ทรงให้ลมของพระองค์พัดและน้ำก็ไหล 19พระองค์ทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์แก่ยาโคบ กฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์แก่อิสราเอล 20พระองค์มิได้ทรงทำเช่นนี้แก่ประชาชาติอื่นใด พวกเขาไม่รู้จักกฎหมายของพระองค์ สรรเสริญพระยาห์เวห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\