สดุดี 148

1สรรเสริญพระยาห์เวห์ จงสรรเสริญพระยาห์เวห์จากฟ้าสวรรค์ จงสรรเสริญพระองค์ในที่สูง 2ทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ กองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ 3ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จงสรรเสริญพระองค์ ดาวทั้งสิ้นที่ส่องแสง จงสรรเสริญพระองค์ 4ฟ้าสวรรค์ที่สูงสุด จงสรรเสริญพระองค์ รวมทั้งน้ำทั้งหลายเหนือฟ้าสวรรค์ด้วย 5ให้สิ่งเหล่านั้นสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงบัญชา สิ่งเหล่านั้นก็ถูกเนรมิตขึ้นมา 6และพระองค์ทรงสถาปนาสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นนิตย์นิรันดร์ พระองค์ประทานกฎเกณฑ์ซึ่งจะล่วงละเมิดไม่ได้ 7จงสรรเสริญพระยาห์เวห์จากแผ่นดินโลกเถิด เจ้าสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และที่น้ำลึกทั้งปวง 8ไฟกับลูกเห็บ หิมะกับหมอก ลมพายุ ทำตามพระบัญชาของพระองค์ 9บรรดาภูเขาและเนินเขาทั้งปวง ต้นไม้มีผลและไม้สนสีดาร์ทั้งปวง 10สัตว์ป่าและสัตว์ใช้งานทั้งปวง สัตว์เลื้อยคลานและนกที่บินได้ 11บรรดาพระราชาของแผ่นดินโลกและชาวประเทศทั้งสิ้น เจ้านายและผู้ครอบครองทั้งปวงของแผ่นดินโลก 12และคนหนุ่มกับคนสาว คนแก่กับเด็ก 13ให้ทั้งหมดนี้สรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์ เพราะพระนามของพระองค์เท่านั้นที่ควรเยินยอ พระสิริของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ 14พระองค์ทรงทำให้ประชากรของพระองค์แข็งแกร่ง พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ ของคนอิสราเอลผู้อยู่ใกล้พระองค์ สรรเสริญพระยาห์เวห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\