สดุดี 17

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสดับคำร้องขอความยุติธรรม ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ ขอเงี่ยพระกรรณฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ซึ่งมาจากริมฝีปากที่ไม่หลอกลวง 2ขอให้การชนะความของข้าพระองค์มาจากพระองค์ ขอทอดพระเนตรสิ่งที่เที่ยงธรรม 3เมื่อพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์ และเสด็จเยี่ยมเยียนข้าพระองค์ในเวลากลางคืน เมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ทรงพบความอธรรมในข้าพระองค์เลย ปากของข้าพระองค์ก็มิได้ละเมิด 4ในเรื่องกิจการของมนุษย์ โดยอาศัยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ได้เลี่ยงพ้นทางของคนโหดร้าย 5ย่างเท้าของข้าพระองค์แนบสนิทกับวิถีของพระองค์ เท้าของข้าพระองค์มิได้พลาด 6ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ ขอเอียงพระกรรณฟังถ้อยคำของข้าพระองค์เถิด 7ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์อย่างอัศจรรย์เถิด ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงช่วยบรรดาผู้ลี้ภัย ให้พ้นจากผู้ที่ลุกขึ้นสู้พวกเขาโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ 8ขอทรงรักษาข้าพระองค์ดังแก้วตา ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์ 9ให้พ้นจากคนอธรรมผู้ล้างผลาญข้าพระองค์ และจากศัตรูอำมหิตที่ล้อมข้าพระองค์ไว้ 10ใจของเขาไร้ความสงสาร ปากของเขาพูดจายโส 11เขาสะกดรอยข้าพระองค์ เดี๋ยวนี้ได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ เขาจ้องจะเหวี่ยงข้าพระองค์ลงดิน 12เขาเป็นดุจสิงห์ที่กระหายอยากจะกัดฉีก เหมือนดังสิงห์หนุ่มซึ่งซุ่มดักทำร้ายอยู่ในที่ซ่อน 13ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้นปะทะเขา และคว่ำเขาลง ขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ให้พ้นจากคนอธรรมด้วยดาบของพระองค์ 14ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์โดยพระหัตถ์ของพระองค์ คือพ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งส่วนแบ่งของชีวิตอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงรักได้อิ่มท้อง ลูกหลานของพวกเขาก็อิ่มเอม และทิ้งความความมั่งคั่งไว้แก่ลูกอ่อนของตน 15ส่วนข้าพระองค์นั้น จะเฝ้าดูพระพักตร์ของพระองค์ในความชอบธรรม เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น ข้าพระองค์จะอิ่มเอมใจด้วยพระลักษณะของพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\