สดุดี 20

1ขอพระยาห์เวห์ทรงตอบท่านในวันยากลำบาก ขอให้พระนามพระเจ้าของยาโคบพิทักษ์รักษาท่าน 2ขอพระองค์ทรงส่งความช่วยเหลือมายังท่านจากสถานนมัสการ และขอทรงสนับสนุนท่านจากศิโยน 3ขอทรงระลึกถึงของถวายทั้งสิ้นของท่าน และขอทรงโปรดปรานเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของท่าน เส-ลาห์ 4ขอประทานตามใจปรารถนาของท่าน และให้แผนการทั้งสิ้นของท่านสำเร็จ 5เพื่อพวกเราจะได้โห่ร้องด้วยความยินดีเนื่องด้วยชัยชนะของท่าน และชูธงขึ้นในพระนามพระเจ้าของพวกเรา ขอพระยาห์เวห์ทรงให้คำทูลขอทั้งสิ้นของท่านสำเร็จเถิด 6บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระยาห์เวห์จะทรงช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้รอด พระองค์จะทรงตอบท่านจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์ โดยชัยชนะอันทรงอานุภาพแห่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ 7บ้างก็โอ้อวดเรื่องรถรบ บ้างก็เรื่องม้าศึก แต่พวกเราอวดเรื่องพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเรา 8พวกเขาจะล้มพับลงไป แต่พวกเราจะลุกขึ้นยืนตรงอยู่ 9ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอประทานชัยชนะแด่พระราชา เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายร้องทูล ขอพระองค์ทรงตอบด้วยเถิด


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\