สดุดี 21

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระราชาจะยินดีในพระกำลังของพระองค์ ท่านจะเปรมปรีดิ์ในชัยชนะของพระองค์มากเพียงไร 2พระองค์ทรงให้ตามใจปรารถนาของท่าน และมิได้ทรงปฏิเสธสิ่งที่ริมฝีปากท่านทูลขอ เส-ลาห์ 3เพราะพระองค์ประทานพระพรดีมากมายแก่ท่าน พระองค์ทรงสวมมงกุฎทองบริสุทธิ์บนศีรษะท่าน 4ท่านทูลขอชีวิต และพระองค์ก็ประทานแก่ท่าน ชีวิตยืนนานเป็นนิตย์นิรันดร์ 5โดยชัยชนะของพระองค์ เกียรติศักดิ์ของท่านจึงใหญ่ยิ่ง พระองค์ประทานพระสิริและความสง่างามแก่ท่าน 6พระองค์ทรงให้ท่านรับพระพรเป็นนิตย์ และทรงให้ท่านปลาบปลื้มยินดีต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ 7เพราะพระราชาวางใจในพระยาห์เวห์ ด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าผู้สูงสุด ท่านจะไม่หวั่นไหวเลย 8พระหัตถ์ของพระองค์จะค้นพบศัตรูทั้งสิ้น พระหัตถ์ขวาจะพบบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์ 9เมื่อทรงปรากฏ พระองค์จะทรงทำให้พวกเขาเป็นดังเตาไฟ พระยาห์เวห์จะทรงกลืนเขาด้วยความกริ้ว และไฟจะเผาผลาญเขาเสีย 10พระองค์จะทรงทำลายลูกหลานของเขาเสียจากแผ่นดินโลก และทำลายพงศ์พันธุ์ของเขาจากมนุษย์ทั้งหลาย 11แม้เขาทั้งหลายได้ปองร้ายพระองค์ แม้เขาประดิษฐ์เรื่องชั่วร้าย เขาก็จะทำไม่สำเร็จ 12เพราะพระองค์จะทรงทำให้เขาหนีพ่ายไป และจะทรงเล็งธนูไปตรงหน้าเขาทีเดียว 13ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงเป็นที่ยกย่องเนื่องด้วยพระกำลังของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงและสดุดีพระอานุภาพของพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\