สดุดี 26

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้วางใจในพระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะไม่หวั่นไหว 2ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงพิสูจน์ข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบจิตและใจของข้าพระองค์เถิด 3เพราะความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ต่อตาข้าพระองค์ และข้าพระองค์ดำเนินในความซื่อสัตย์ของพระองค์ 4ข้าพระองค์มิได้นั่งอยู่กับคนหลอกลวง อีกทั้งมิได้คบหากับคนเสแสร้ง 5ข้าพระองค์เกลียดชุมนุมชนคนชั่ว และข้าพระองค์จะไม่นั่งกับคนอธรรม 6ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ชำระมือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ และเดินรอบแท่นบูชาของพระองค์ 7พลางร้องเพลงขอบพระคุณ และบอกเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ 8ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์รักพระนิเวศอันเป็นที่พำนักของพระองค์ และเป็นที่ประทับแห่งพระสิริของพระองค์ 9ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์ไปกับคนบาป หรือกวาดชีวิตข้าพระองค์ไปกับคนกระหายเลือด 10คือคนซึ่งในมือของเขามีแผนชั่ว และมือขวาของเขาเต็มด้วยสินบน 11แต่สำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเดินในความสุจริต ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ และขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ 12เท้าของข้าพระองค์เหยียบอยู่บนพื้นราบ ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ในที่ชุมนุมชน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\