สดุดี 28

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ ศิลาของข้าพระองค์ ขออย่าทรงเงียบเฉยต่อข้าพระองค์ เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังหลุมมรณา 2ขอทรงฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ ขณะเมื่อข้าพระองค์ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ขณะเมื่อข้าพระองค์ชูมือทั้งคู่ มายังอภิสุทธิสถานของพระองค์ 3ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์ไปพร้อมกับคนอธรรม กับผู้ทำความชั่ว ผู้พูดกับเพื่อนบ้านอย่างเป็นมิตร แต่การปองร้ายอยู่ในใจของเขา 4ขอทรงตอบสนองพวกเขาตามการงานของเขา และตามความชั่วแห่งกิจการของเขา ขอทรงตอบสนองเขาตามผลงานของมือเขา และทรงตอบแทนเขาให้สาสม 5เพราะพวกเขาไม่นับถือพระราชกิจของพระยาห์เวห์ หรือผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์จะทรงพังเขาลง และไม่สร้างเขาขึ้นอีก 6สาธุการแด่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงวิงวอนของข้าพเจ้า 7พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์ และจิตใจของข้าพเจ้าก็ปีติยินดียิ่ง ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า 8พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังของประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นป้อมแห่งความรอดของผู้ที่พระองค์ทรงเจิม 9ขอทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด และขอทรงอวยพรมรดกของพระองค์ ขอทรงเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาดุจเลี้ยงแกะ และอุ้มชูเขาไปเป็นนิตย์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\