สดุดี 29

1บรรดาบุตรของพระเจ้าเอ๋ยจงถวายแด่พระยาห์เวห์เถิด จงถวายพระเกียรติและพระกำลังแด่พระยาห์เวห์ 2จงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาห์เวห์ จงนมัสการพระยาห์เวห์ผู้ทรงงดงามในความบริสุทธิ์ 3พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์อยู่เหนือน้ำ พระเจ้าแห่งพระสิริทรงแผดเสียงดังฟ้าร้อง พระยาห์เวห์ทรงอยู่เหนือน้ำมากหลาย 4พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์มีอำนาจ พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 5พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์โค่นต้นสนสีดาร์ พระยาห์เวห์ทรงโค่นต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอน 6พระองค์ทรงทำให้เลบานอนกระโดดเหมือนลูกวัว และสีรีออนเหมือนวัวกระทิงหนุ่ม 7พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์แวบเปลวเพลิงออกมา 8พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ทำให้ถิ่นทุรกันดารสั่นไหว พระยาห์เวห์ทรงทำให้ถิ่นทุรกันดารแห่งคาเดชสั่นไหว 9พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ทำให้ต้นโอ๊กหมุนคว้าง และทำให้ป่าดงโล่งเตียน และในพระวิหารของพระองค์ทุกคนร้องว่า "พระเกียรติ" 10พระยาห์เวห์ประทับเหนือน้ำท่วม พระยาห์เวห์ประทับเป็นพระราชาเป็นนิตย์ 11ขอพระยาห์เวห์ประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์ ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรประชากรของพระองค์ให้สมบูรณ์พูนสุข


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\