สดุดี 3

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ คู่อริของข้าพระองค์ทวีขึ้นมากเหลือเกิน คนมากมายกำลังลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ 2หลายคนกำลังกล่าวถึงข้าพระองค์ว่า "ไม่มีการช่วยกู้จากพระเจ้าสำหรับเขา" เส-ลาห์ 3ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะข้าพระองค์ 4ข้าพระองค์ร้องทูลพระยาห์เวห์ และพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์จากภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ เส-ลาห์ 5ข้าพเจ้านอนลงและหลับไป ข้าพเจ้าตื่นขึ้น เพราะพระยาห์เวห์ทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้า 6ข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆ ซึ่งตั้งตนต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน 7ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้น ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด ขอทรงตบหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์ และทรงเลาะฟันของคนอธรรม 8การช่วยกู้เป็นของพระยาห์เวห์ ขอพระพรของพระองค์อยู่เหนือประชากรของพระองค์เทอญ เส-ลาห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\