สดุดี 36

1การละเมิดพูดในใจของคนอธรรมว่า เขาไม่เห็นจะต้องหวาดกลัวพระเจ้า 2เพราะเขาป้อยอตนเองในสายตาของตนว่า ไม่มีผู้ใดพบความชั่วของเขาและรังเกียจมัน 3ถ้อยคำจากปากของเขาก็ชั่วร้ายและหลอกลวง เขาเลิกประพฤติอย่างฉลาดและเลิกทำความดี 4เขาวางแผนชั่วเมื่ออยู่บนที่นอน เขาพาตัวเองไปอยู่ในทางที่ไม่ดี เขามิได้ปฏิเสธความชั่ว 5ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์แผ่ไปถึงฟ้าสวรรค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์ไปถึงเมฆ 6ความชอบธรรมของพระองค์เหมือนภูเขาสูงตระหง่าน ความยุติธรรมของพระองค์เหมือนที่ลึกยิ่ง ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงช่วยทั้งมนุษย์และสัตว์ให้รอด 7ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศยิ่งนัก มนุษย์ทั้งหลายเข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกพระองค์ 8พวกเขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิเวศของพระองค์ และพระองค์ทรงให้เขาดื่มจากแม่น้ำแห่งความสุขเกษมของพระองค์ 9เพราะน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์ เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระองค์ 10ขอทรงให้ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เรื่อยไปแก่ผู้ที่รู้จักพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์แก่คนใจซื่อ 11ขออย่าให้เท้าของคนจองหองเหยียบย่ำข้าพระองค์ และอย่าให้มือของคนอธรรมขับไล่ข้าพระองค์ไปเสีย 12แล้วบรรดาผู้ทำความชั่วก็ล้มอยู่ที่นั่น เขาถูกผลักลง และลุกขึ้นอีกไม่ได้


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\