สดุดี 37

1อย่าฉุนเฉียวเพราะคนทำชั่ว อย่าอิจฉาคนทำผิด 2เพราะไม่ช้าพวกเขาจะเหี่ยวไปเหมือนต้นหญ้า และแห้งไปเหมือนพืชที่เคยเขียวสด 3จงวางใจในพระยาห์เวห์ และจงทำความดี จงอาศัยอยู่ในแผ่นดิน และจงชื่นบานกับความปลอดภัย 4จงปีติยินดีในพระยาห์เวห์ และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน 5จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่าน 6พระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านปรากฏอย่างความสว่าง และให้ความยุติธรรมของท่านปรากฏอย่างเที่ยงวัน 7จงสงบอยู่ต่อพระยาห์เวห์ และเพียรรอคอยพระองค์ อย่าฉุนเฉียวเมื่อคนพบความสำเร็จในทางของเขา หรือเมื่อคนทำตามแผนชั่ว 8จงระงับความโกรธ และละความพิโรธ อย่าฉุนเฉียว มีแต่จะชั่วไป 9เพราะคนที่ทำชั่วจะถูกตัดออกไป แต่ผู้ที่รอคอยพระยาห์เวห์จะได้แผ่นดินเป็นมรดก 10ยังอีกหน่อยหนึ่ง คนอธรรมจะไม่มีอีก แม้จะมองดูที่ของเขาให้ดี เขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่น 11แต่คนที่ถ่อมใจจะได้แผ่นดินเป็นมรดก และจะปีติยินดีในความสมบูรณ์พูนสุข 12คนอธรรมวางแผนทำร้ายคนชอบธรรม และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่เขา 13แต่องค์เจ้านายทรงพระสรวลคนอธรรม เพราะทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากำลังมาถึง 14คนอธรรมชักดาบและโก่งคันธนู เพื่อล้มคนยากจนและคนขัดสน เพื่อสังหารคนที่ดำเนินชีวิตอย่างเที่ยงธรรม 15แต่ดาบของเขาจะแทงเข้าไปในใจของเขาเอง และคันธนูของเขาจะหัก 16เล็กๆ น้อยๆ ที่คนชอบธรรมมี ก็ดีกว่า ความอุดมสมบูรณ์ของคนอธรรมมากมาย 17เพราะแขนของคนอธรรมจะหัก แต่พระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนคนชอบธรรม 18พระยาห์เวห์ทรงทราบวันเวลาของคนที่ดีพร้อม และมรดกของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ 19เขาจะไม่อับอายในเวลาเลวร้าย ในยามขาดแคลนเขาจะมีบริบูรณ์ 20แต่คนอธรรมจะพินาศ ศัตรูของพระยาห์เวห์เป็นเหมือนศักดิ์ศรีของทุ่งหญ้า เขาอันตรธานไป อันตรธานไปเหมือนควัน 21คนอธรรมขอยืม และไม่คืน แต่คนชอบธรรมใจกว้างและแจกจ่าย 22เพราะผู้ที่พระองค์ทรงอวยพรจะได้แผ่นดินเป็นมรดก แต่ผู้ที่พระองค์สาปจะถูกตัดออกไป 23พระยาห์เวห์ทรงนำย่างเท้าคนใดให้มั่นคง ก็คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขา 24แม้เขาสะดุด เขาจะไม่ล้มลง เพราะพระยาห์เวห์ทรงยุดมือเขาไว้ 25ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเดี๋ยวนี้แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้ง หรือเห็นพงศ์พันธุ์ของเขาขอทาน 26เขาใจกว้างและให้ยืมเสมอ และพงศ์พันธุ์ของเขาก็เป็นพระพร 27จงหันจากความชั่ว และจงทำความดี แล้วท่านจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ 28เพราะพระยาห์เวห์ทรงรักความยุติธรรม พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งผู้จงรักภักดีของพระองค์ พระองค์จะทรงคุ้มครองคนเหล่านั้นเป็นนิตย์ แต่พงศ์พันธุ์ของคนอธรรมจะถูกตัดออกไป 29คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินเป็นมรดก และอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์ 30ปากของคนชอบธรรมกล่าวสติปัญญา และลิ้นของเขาพูดความยุติธรรม 31ธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขา และย่างเท้าของเขาจะไม่พลาด 32คนอธรรมเฝ้าดูคนชอบธรรม และหาช่องทางจะสังหารเขาเสีย 33พระยาห์เวห์จะไม่ทรงทิ้งคนชอบธรรมไว้ในมือคนอธรรม หรือให้เขาถูกลงโทษเมื่อเขาขึ้นศาล 34จงรอคอยพระยาห์เวห์ และรักษาพระมรรคาของพระองค์ไว้ แล้วพระองค์จะทรงยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินเป็นมรดก ท่านจะมองเห็นคนอธรรมถูกทำลาย 35ข้าพเจ้าได้เห็นคนอธรรมใจทมิฬ สูงเด่นอย่างต้นไม้พื้นบ้านที่มีใบดกเขียวสด 36ข้าพเจ้าได้ผ่านไป และนี่แน่ะ ไม่มีเขาแล้ว ถึงข้าพเจ้าจะเที่ยวหา ก็ไม่พบเขา 37จงเฝ้าดูคนที่ดีพร้อม และจงมองดูคนเที่ยงธรรม เพราะคนที่รักสันติภาพจะมีอนาคต 38แต่ผู้ละเมิดจะถูกทำลายไปด้วยกัน อนาคตของคนอธรรมจะถูกตัดออกไป 39ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขาในเวลายากลำบาก 40พระยาห์เวห์ทรงช่วยเขาทั้งหลายและทรงช่วยเขาให้พ้นภัย พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนอธรรมและทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาเข้าลี้ภัยในพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\