สดุดี 4

1ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงให้ข้าพระองค์เป็นฝ่ายชอบธรรม ขอทรงตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล เมื่อข้าพระองค์จนตรอก ขอประทานช่องทาง ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ และขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ 2ข้าแต่ท่านผู้สูงศักดิ์ ท่านจะหมิ่นศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าไปอีกนานเท่าใด? ท่านจะรักคำไร้ค่า และแสวงการมุสาอีกนานเท่าใด? เส-ลาห์ 3จงทราบเถิดว่า พระยาห์เวห์ทรงแยกผู้จงรักภักดีไว้สำหรับพระองค์ พระยาห์เวห์ทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์ 4แม้ถูกยั่วยุ ก็อย่าทำบาป จงตรึกตรองในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่ เส-ลาห์ 5จงถวายเครื่องสัตวบูชาให้ถูกต้อง และวางใจในพระยาห์เวห์ 6หลายคนกล่าวว่า "เราอยากเห็นสิ่งดีๆ บ้าง ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอเงยพระพักตร์ที่สว่างของพระองค์มาเหนือพวกข้าพระองค์" 7พระองค์ได้ประทานความยินดีแก่จิตใจของข้าพระองค์ มากกว่าเมื่อได้ข้าวและเหล้าองุ่นมากมาย 8ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับอย่างเป็นสุข ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\