สดุดี 41

1ผู้ใดเอาใจใส่คนจน ก็เป็นสุข พระยาห์เวห์จะทรงช่วยกู้เขาในวันยากลำบาก 2พระยาห์เวห์จะทรงป้องกันเขาและรักษาชีวิตเขาไว้ เขาจะได้รับพระพรในแผ่นดินนั้น ขออย่าทรงมอบเขาให้ศัตรูทำตามใจชอบ 3เมื่อเขานอนเจ็บ พระยาห์เวห์จะทรงพยาบาลเขา เมื่อเขาล้มป่วย พระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายดี 4ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทูลว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงพระกรุณาข้าพระองค์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์" 5พวกศัตรูกล่าวไม่ดีถึงข้าพเจ้าว่า "เมื่อไรเขาจะตายนะ ชื่อของเขาจะได้สูญไป" 6เมื่อคนใดมาเห็นข้าพเจ้า เขาก็พูดเท็จ ขณะที่ใจของเขาเก็บเรื่องร้าย เมื่อเขาออกไป เขาก็ป่าวร้องไป 7ทุกคนที่เกลียดข้าพเจ้า ก็ซุบซิบกันถึงเรื่องข้าพเจ้า พวกเขาปองร้ายข้าพเจ้า 8เขาทั้งหลายกล่าวว่า "มีสิ่งร้ายเข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้ว เขาจะไม่ลุกไปจากที่ที่เขานอนนั้นอีก" 9แม้แต่เพื่อนสนิทผู้ที่ข้าพเจ้าไว้วางใจ ผู้รับประทานอาหารของข้าพเจ้าก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพเจ้า 10ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงพระกรุณาข้าพระองค์ ขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะตอบโต้เขา 11โดยข้อนี้ ข้าพระองค์จึงทราบว่า พระองค์พอพระทัยข้าพระองค์ คือศัตรูไม่ได้โห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือข้าพระองค์ 12ส่วนข้าพระองค์ พระองค์ทรงค้ำชูข้าพระองค์ไว้ เพราะความสัตย์สุจริตของข้าพระองค์ และทรงตั้งข้าพระองค์ไว้ต่อพระพักตร์พระองค์เป็นนิตย์ 13สาธุการแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล อาเมน และ อาเมน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\