สดุดี 43

1ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ และขอทรงสู้คดีเพื่อข้าพระองค์ ต่อประชาชาติที่ไม่ใช่ผู้จงรักภักดี ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากคนล่อลวงและอยุติธรรม 2เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัย ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์? ไฉนข้าพระองค์ต้องดำเนินไปมาอย่างทุกข์โศก เพราะการบีบบังคับของศัตรู? 3ขอทรงส่งความสว่างและความจริงของพระองค์ออกไป ให้ทั้งสองนำข้าพระองค์ ให้ทั้งสองพาข้าพระองค์มายังภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ และมายังที่ประทับของพระองค์ 4แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้า ไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นความยินดีอย่างที่สุดของข้าพระองค์ และข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยพิณเขาคู่ 5จิตใจของข้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่? ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายใน? จงหวังในพระเจ้า เพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีก ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้า


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\