สดุดี 47

1ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงตบมือ จงโห่ร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงยินดี 2เพราะพระยาห์เวห์ผู้สูงสุดเป็นที่น่าคร้ามกลัว ทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น 3พระองค์ทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้เรา และชาวประเทศทั้งหลายให้อยู่ใต้เท้าของเรา 4พระองค์ทรงเลือกมรดกของเราให้เรา เป็นสิ่งภูมิใจของยาโคบที่พระองค์ทรงรัก เส-ลาห์ 5พระเจ้าเสด็จขึ้นด้วยเสียงโห่ร้อง พระยาห์เวห์เสด็จขึ้นด้วยเสียงแตร 6จงร้องเพลงสดุดีพระเจ้า จงร้องเพลงสดุดีเถิด จงร้องเพลงสดุดีกษัตริย์ของเรา จงร้องเพลงสดุดีเถิด 7เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีด้วยความเข้าใจ 8พระเจ้าทรงครอบครองบรรดาประชาชาติ พระเจ้าประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์ 9บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายประชุมกัน ในฐานะประชากรของพระเจ้าของอับราฮัม เพราะบรรดาโล่ของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\