สดุดี 48

1พระยาห์เวห์นั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง ในนครแห่งพระเจ้าของเรา ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ 2สูงตระหง่านงามตระการตา เป็นความชื่นบานของแผ่นดินโลกทั้งสิ้น คือภูเขาศิโยน ทางเหนือสุด ซึ่งเป็นนครของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ 3ภายในป้อมของนคร พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ ว่าทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่ง 4เพราะนี่แน่ะ พระราชาชุมนุมกัน แล้วเคลื่อนพลไปข้างหน้าด้วยกัน 5พอเห็นนครนั้นก็พากันตกใจ กลัวจนตัวสั่น แล้วก็แตกตื่นหนีไป 6ความหวาดผวาครอบงำพวกเขาที่นั่น มีความทุกข์ระทมอย่างหญิงกำลังคลอดบุตร 7พระองค์ทรงทำลายกองเรือกำปั่นแห่งทารชิชด้วยลมตะวันออก 8เราได้ยินอย่างไร เราก็ได้เห็นอย่างนั้น ในนครแห่งพระยาห์เวห์จอมทัพ ในนครแห่งพระเจ้าของเรา ซึ่งพระเจ้าทรงสถาปนาไว้เป็นนิตย์ เส-ลาห์ 9ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายไตร่ตรองถึงความรักมั่นคงของพระองค์ เมื่ออยู่กลางพระวิหารของพระองค์ 10ข้าแต่พระเจ้า พระนามของพระองค์ไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกฉันใด คำสรรเสริญพระองค์ก็ไปถึงฉันนั้น พระหัตถ์ขวาของพระองค์เต็มไปด้วยความชอบธรรม 11ขอภูเขาศิโยนจงยินดี ขอธิดาแห่งยูดาห์จงเปรมปรีดิ์ เนื่องจากการพิพากษาของพระองค์ 12จงเดินรอบศิโยน ไปให้รอบเถิด จงนับหอคอยของศิโยน 13จงพิจารณาเชิงเทินของศิโยนให้ดี จงตรวจตราป้อมของศิโยน เพื่อท่านจะได้บอกคนรุ่นหลังว่า 14นี่คือพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นนิตย์นิรันดร์ พระองค์จะทรงนำเราจนถึงที่สุด


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\