สดุดี 59

1ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรู ขอทรงพิทักษ์รักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์ 2ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากผู้ทำความชั่ว และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากคนกระหายเลือด 3เพราะนี่แน่ะ พวกเขาซุ่มคอยเอาชีวิตข้าพระองค์ คนดุร้ายรวมหัวกันต่อสู้ข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ มิใช่เพราะการละเมิดหรือบาปของข้าพระองค์เอง 4พวกเขาวิ่งมาและเตรียมพร้อมจะจู่โจมข้าพระองค์ มิใช่เพราะความชั่วของข้าพระองค์ ขอทรงลุกขึ้นมาช่วยข้าพระองค์และขอทอดพระเนตร 5ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมทัพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอล ขอทรงตื่นขึ้นลงโทษประชาชาติทั้งสิ้น ขออย่าทรงเมตตาผู้ที่ทรยศคิดร้ายแม้สักคนเดียว เส-ลาห์ 6พวกเขากลับมาทุกเย็น ขู่คำรามอย่างสุนัข และตระเวนไปทั่วนคร 7ดูสิ ปากของพวกเขาพูดโพล่ง และคำเสียดแทงอยู่ที่ริมฝีปากของเขา เพราะเขาคิดว่า "ใครจะได้ยินเรา?" 8ข้าแต่พระยาห์เวห์ แต่พระองค์ทรงหัวเราะเยาะเขา พระองค์ทรงเยาะเย้ยประชาชาติทั้งปวง 9ข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเฝ้าดูพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ 10พระเจ้าของข้าพเจ้าจะพบข้าพเจ้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ พระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้ามองเห็นพวกศัตรูของข้าพเจ้าแพ้ 11ข้าแต่องค์เจ้านาย ผู้ทรงเป็นโล่ของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขออย่าทรงสังหารพวกเขาเสีย เกรงว่าชนชาติของข้าพระองค์จะลืม ขอให้เขาระหกระเหินไปด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ และให้เขาล้มลง 12เพราะบาปจากปากของเขา และเพราะถ้อยคำจากริมฝีปากของเขา ขอให้เขาติดกับโดยความเย่อหยิ่งของเขา เพราะการแช่งสาปและการมุสาซึ่งเขาเปล่งออกมานั้น 13ขอทรงเผาผลาญเขาเสียโดยพระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขาจนสิ้น แล้วคนจะทราบว่าพระเจ้าทรงปกครองเหนือยาโคบ ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เส-ลาห์ 14พวกเขากลับมาทุกเย็น หอนอย่างสุนัข และตระเวนไปทั่วนคร 15เขาเที่ยวไปหาอาหาร ถ้าไม่ได้กินอิ่มก็ขู่คำราม 16แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงพระกำลังของพระองค์ ข้าพระองค์จะโห่ร้องด้วยความยินดีเรื่องความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นที่ลี้ภัยในยามที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก 17ข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\