สดุดี 61

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ 2ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไป ขอทรงนำข้าพระองค์ มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ 3เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ เป็นหอคอยแข็งแกร่งที่ประจันหน้าศัตรู 4ข้าพระองค์จะขออยู่ในพลับพลาของพระองค์เป็นนิตย์ ข้าพระองค์จะลี้ภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์ เส-ลาห์ 5ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงฟังคำบนบานของข้าพระองค์ และประทานมรดกของผู้ยำเกรงพระนามของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 6ขอทรงยืดพระชนมายุของพระราชา ให้ปีเดือนของท่านยืนนานไปทุกชั่วชาติพันธุ์ 7ขอให้ท่านได้ประทับบนบัลลังก์ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเป็นนิตย์ ขอทรงตั้งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ไว้ปกป้องท่าน 8แล้วข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์เป็นนิตย์ ตามที่ข้าพระองค์แก้บนอยู่แต่ละวันนั้น


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\