สดุดี 62

1จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้น ความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ 2พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้า ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลย 3พวกเจ้าจะโจมตีคนคนหนึ่งนานสักเท่าใด? เจ้าทุกคนจะถูกสังหาร เจ้าจะเหมือนกำแพงที่เอนและรั้วที่โยกเยก 4พวกเขาคิดแต่จะผลักท่านลงมาจากตำแหน่งสูง เขาพอใจในความเท็จ เขาอวยพรด้วยปาก แต่แช่งอยู่ในใจ เส-ลาห์ 5จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้น เพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ 6พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้า ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว 7สวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้า ศิลาแข็งแกร่งและที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า 8ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา เส-ลาห์ 9คนฐานะต่ำก็เป็นเพียงแต่ลมหายใจ คนฐานะสูงก็เป็นภาพลวงตา เมื่อชั่งดู เขาก็ลอยขึ้น เขารวมกันยังเบากว่าลมหายใจ 10อย่าวางใจในการบีบบังคับ อย่าหวังลมๆ แล้งๆ จากการปล้น ถ้าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น ก็อย่าวางใจในสิ่งนั้น 11พระเจ้าตรัสครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งแล้ว ว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้า 12ข้าแต่องค์เจ้านาย ความรักมั่นคงเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์เองทรงตอบแทนแต่ละคน ตามการงานของเขา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\