สดุดี 66

1แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้า 2จงร้องเพลงสดุดีพระสิริแห่งพระนามของพระองค์ จงถวายเพลงสรรเสริญพระสิริของพระองค์ 3จงทูลพระเจ้าว่า "พระราชกิจของพระองค์ช่างน่าครั่นคร้าม ฤทธานุภาพของพระองค์ก็ใหญ่ยิ่ง จนศัตรูจำต้องหมอบราบต่อพระองค์ 4แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะนมัสการพระองค์ เขาทั้งหลายจะร้องเพลงสดุดีพระองค์ ร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์" เส-ลาห์ 5จงมาดูพระราชกิจของพระเจ้า กิจการของพระองค์น่าครั่นคร้ามท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลาย 6พระองค์ทรงเปลี่ยนทะเลให้เป็นดินแห้ง คนเดินข้ามแม่น้ำไป ที่นั่นเราได้ยินดีในพระองค์ 7ผู้ทรงปกครองด้วยพระอานุภาพของพระองค์เป็นนิตย์ พระเนตรของพระองค์เฝ้าจับจ้องบรรดาประชาชาติอยู่ อย่าให้พวกกบฏยกย่องตนเอง เส-ลาห์ 8ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าของเรา จงให้เสียงสรรเสริญพระองค์เป็นที่ได้ยิน 9พระองค์ทรงให้เราอยู่ท่ามกลางคนเป็น และไม่ทรงยอมให้เท้าเราพลาด 10ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงถลุงพวกข้าพระองค์อย่างถลุงเงิน 11พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาในข่าย พระองค์ทรงวางความทุกข์ยากไว้บนหลังพวกข้าพระองค์ 12พระองค์ทรงให้คนขับรถรบแล่นทับศีรษะของข้าพระองค์ทั้งหลาย พวกข้าพระองค์ต้องลุยน้ำลุยไฟ แต่พระองค์ยังทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายมาสู่ที่กว้างใหญ่ 13ข้าพระองค์จะมายังพระนิเวศของพระองค์พร้อมด้วยเครื่องบูชาเผาทั้งตัว ข้าพระองค์จะแก้บนต่อพระองค์ 14ตามที่ริมฝีปากข้าพระองค์ได้พูดไว้ และที่ปากข้าพระองค์สัญญา เมื่อมีความทุกข์ลำบาก 15ข้าพระองค์จะถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระองค์ พร้อมกับควันหอมจากแกะผู้ ข้าพระองค์จะถวายบูชาด้วยวัวผู้และแพะผู้ เส-ลาห์ 16บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า ขอเชิญมาฟัง และข้าพเจ้าจะบอกว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรเพื่อข้าพเจ้าบ้าง 17ปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์ และลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์ 18ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ องค์เจ้านายจะไม่ทรงสดับ 19แต่พระเจ้าทรงสดับแน่ทีเดียว พระองค์ใส่พระทัยในเสียงอธิษฐานของข้าพเจ้า 20สาธุการแด่พระเจ้า เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของข้าพเจ้า และไม่ทรงเอาความรักมั่นคงของพระองค์ไปจากข้าพเจ้า


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\