สดุดี 67

1ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาและทรงอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เส-ลาห์ 2เพื่อพระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลก การช่วยกู้ของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้น 3ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์ ขอให้ชนชาติทั้งสิ้นยกย่องพระองค์ 4ขอให้ชาวประเทศทั้งหลายยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เพราะพระองค์ทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลาย ด้วยความเที่ยงธรรม และทรงนำชาวประเทศทั้งหลายในโลก เส-ลาห์ 5ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์ ขอให้ชนชาติทั้งสิ้นยกย่องพระองค์ 6แผ่นดินโลกได้เกิดผล พระเจ้า คือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเรา 7พระเจ้าจะทรงอวยพรเรา และที่สุดปลายทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะยำเกรงพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\