สดุดี 7

1ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ตามล่า และขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ 2เกรงว่าเขาจะฉีกข้าพระองค์เสียอย่างสิงห์ และลากข้าพระองค์ไป โดยไม่มีผู้ใดช่วยกู้ได้ 3ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ได้ทำเช่นนี้ คือถ้ามีความผิดในมือของข้าพระองค์ 4ถ้าข้าพระองค์ทำความชั่วแก่พันธมิตรของข้าพระองค์ หรือปล้นคู่อริของข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุ 5ก็ขอให้ศัตรูไล่ตามข้าพระองค์ทัน และให้เขาเหยียบย่ำชีวิตข้าพระองค์ลงถึงดิน และให้เขาวางเกียรติของข้าพระองค์ไว้ในผงคลี เส-ลาห์ 6ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้นด้วยความกริ้ว ขอทรงลุกขึ้นสู้ความเกรี้ยวกราดของคู่อริข้าพระองค์ ขอทรงตื่นขึ้นเพื่อข้าพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดการพิพากษา 7ให้ชาวประเทศทั้งหลายมาชุมนุมอยู่รอบพระองค์ และขอประทับบนที่สูงเหนือชุมนุมนั้น 8พระยาห์เวห์ทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลาย ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ และตามความสัตย์สุจริตซึ่งมีอยู่ในข้าพระองค์ 9ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรม ผู้ทรงทดลองความคิดและจิตใจ ขอให้ความชั่วของคนอธรรมมาถึงที่สิ้นสุด แต่ขอทรงสถาปนาคนชอบธรรมขึ้น 10พระเจ้าทรงเป็นโล่ของข้าพเจ้า พระองค์ทรงช่วยคนใจซื่อให้รอด 11พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม และทรงลงโทษคนอธรรมทุกวัน 12ถ้าคนไม่กลับใจ พระองค์จะทรงลับดาบของพระองค์ให้คม พระองค์ทรงโก่งธนูเตรียมพร้อม 13พระองค์ทรงเตรียมอาวุธร้ายแรงไว้ใช้กับเขา ทรงทำลูกธนูของพระองค์เป็นศรเพลิง 14ดูสิ เขาก่อกรรมชั่วขึ้นแล้ว กำลังตั้งครรภ์ความชั่วช้า และคลอดการมุสาออกมา 15เขาขุดหลุมไว้ และตกลงไปในหลุมพรางที่เขาทำไว้นั้น 16ความชั่วช้าของเขาจะกลับมาสุมศีรษะเขา และความทารุณของเขาจะลงมาบนหัวของเขาเอง 17ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์เนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์ และข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระยาห์เวห์ผู้สูงสุด


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\