สดุดี 70

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด 2ขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์ ต้องอับอายและอดสู ขอให้ผู้ที่ปรารถนาจะให้ข้าพระองค์เจ็บนั้น ต้องหันกลับไปและขายหน้า 3ผู้ที่พูดว่า "ฮะฮ้า ฮะฮ้า" นั้น ขอให้กลับไปด้วยความอับอาย 4ขอให้ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ ปีติและยินดีในพระองค์ ขอให้บรรดาผู้ที่รักการช่วยกู้ของพระองค์ กล่าวเสมอว่า "พระเจ้ายิ่งใหญ่" 5แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\