สดุดี 71

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ อย่าให้ข้าพระองค์อับอายเลย 2ขอทรงช่วยกู้และช่วยข้าพระองค์ให้พ้นภัยโดยความชอบธรรมของพระองค์ ขอเอียงพระกรรณฟังข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด 3ขอทรงเป็นศิลาลี้ภัยของข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะเข้าไปหลบได้เสมอ ขอทรงบัญชาให้ช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและป้อมปราการของข้าพระองค์ 4ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากของมือคนอธรรม จากเงื้อมมือของคนคดและคนดุร้าย 5ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ ทรงเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่เป็นเด็กมา 6ข้าพระองค์พึ่งพิงพระองค์ตั้งแต่เกิด พระองค์ทรงเป็นผู้นำข้าพระองค์มาจากครรภ์มารดา ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เสมอ 7ข้าพระองค์เป็นตัวอย่างอันน่าพิศวงแก่คนมากมาย เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยแข็งแกร่งของข้าพระองค์ 8ปากของข้าพระองค์เต็มไปด้วยคำสรรเสริญพระองค์ และเต็มด้วยการถวายพระเกียรติแด่พระองค์วันยังค่ำ 9เมื่อถึงวัยชรา ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทิ้งเสีย ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์หมดแรง 10เพราะบรรดาศัตรูพูดถึงข้าพระองค์ ผู้ที่จ้องเอาชีวิตข้าพระองค์ปรึกษากัน 11และกล่าวว่า "พระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้ว จงไล่ตามและฉวยเขาไว้ เพราะไม่มีใครช่วยกู้เขา" 12ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงอยู่ไกลข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด 13ขอให้บรรดาปฏิปักษ์ของข้าพระองค์อับอายและถูกล้างผลาญเสีย ส่วนผู้ที่หาทางทำอันตรายข้าพระองค์นั้น ขอให้การเยาะเย้ยและความขายหน้าท่วมเขา 14แต่ข้าพระองค์จะหวังอยู่เสมอ และจะสรรเสริญพระองค์มากยิ่งๆ ขึ้น 15ปากของข้าพระองค์จะเล่าถึงกิจการอันชอบธรรมของพระองค์ คือพระราชกิจที่ช่วยให้รอดของพระองค์วันยังค่ำ เพราะจำนวนพระราชกิจนั้นมากมายเกินความรู้ของข้าพระองค์ 16ข้าพระองค์จะนำเรื่องกิจการอันทรงอานุภาพของพระยาห์เวห์องค์เจ้านายไปด้วย ข้าพระองค์จะสรรเสริญความชอบธรรมของพระองค์ผู้เดียว 17ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ตั้งแต่เด็กๆ มา และข้าพระองค์จะประกาศถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ 18แม้ข้าพระองค์จะถึงวัยชราและมีผมหงอกก็ตาม ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ จนกว่าข้าพระองค์จะประกาศถึงฤทธานุภาพของพระองค์แก่คนรุ่นหลัง และประกาศพระอานุภาพของพระองค์แก่ผู้ที่จะเกิดมา 19ข้าแต่พระเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์ ไปถึงฟ้าสวรรค์ที่สูงนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ได้ทรงกระทำการใหญ่ ผู้ใดจะเหมือนพระองค์? 20พระองค์ผู้ทรงทำให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์ยากลำบากเป็นอันมาก จะทรงชุบชีวิตข้าพระองค์ขึ้นมาอีก จากที่ลึกของโลก พระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาอีก 21พระองค์จะทรงเพิ่มเกียรติแก่ข้าพระองค์ และจะทรงหันมาปลอบโยนข้าพระองค์ 22ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยพิณใหญ่ เนื่องด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์ ข้าแต่องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ด้วยพิณเขาคู่ 23ริมฝีปากของข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดี เมื่อข้าพระองค์ร้องเพลงสดุดีพระองค์ และจิตใจของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ก็เช่นกัน 24และลิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวถึงความช่วยเหลืออันชอบธรรมของพระองค์วันยังค่ำ เพราะผู้ที่หาทางทำอันตรายข้าพระองค์ จะอับอายและอดสู


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\